--------------------------
Vad ska jag se efter när jag startar maskinen eller när jag startar med mina dagliga uppgifter? Läs mer om att komma igång med en Trotec Laser.

Utför följande åtgärder innan du startar din lasermaskin:

 1. Kontrollera att alla anslutningar på lasermaskinen (strömförsörjning, dator, avgassystem) fungerar korrekt och är korrekt anslutna.
 2. Gör en visuell inspektion av lasermaskinens skick. Se till att alla mekanismer rör sig fritt och kontrollera att det inte finns några material under arbetsbordet.
 3. Se till att arbetsområdet och optiken är rena; rengör om det behövs. (Mer information om detta finns i bruksanvisningen under Regelbundet underhåll).
 4. Kontrollera avgassystemet och aktivera kylsystemet vid behov.
 5. Kontrollera om filtret och det aktiverade kolet i avgassystemet är laddade enligt instruktionerna.
 6. Stäng skyddsluckan.
Om du har en vattenkyld laser ska du slå på kylsystemet innan du slår på lasern.

Gör så här innan du slår på lasermaskinen:

 1. Koppla från huvudströmförsörjningen till lasermaskinen genom att trycka på huvudströmbrytaren.
 2. Vrid nyckeln på kontrollpanelen (maskinspecifik).
 3. Om alla skyddsluckor med säkerhetsbrytare är stängda, börjar systemet referera direkt efter starten.
 4. När lasermaskinen är påslagen, flyttas arbetsbordet hela vägen ner och behandlingshuvudet flyttas till nollpunkten (punkten i övre vänstra hörnet).
 5. Så snart referensprocessen har slutförts korrekt med ett akustiskt ljud och LED-lampans långsamma och stabila blinkning, är maskinen klar att användas.
Ger lasern felaktiga referenser? Här hittar du Felsökningsintruktioner.

Gör så här innan du slår på avgassystemet:

Tvåvägsregleringen (anslutningskabel) till Atmos-avgassystemet kommunicerar direkt med Trotec JobControl®-, SpeedMark- eller DirectMark-programvaran. Avgassystemet aktiveras samtidigt som laserbehandlingen börjar och upphör när laserjobbet slutar. Om ett annat avgassystem används, ska det slås på och av manuellt före laserbehandlingen. För att säkerställa att extraktionen fungerar korrekt, rekommenderar vi att du justerar avgassystemets ledtider och uppföljningstider, beroende på materialet. Du kan justera ledtider och uppföljningstider i JobControl® under Inställningar > Alternativ > Hårdvara > Avgassystem > Ledtid / Uppföljningstid. (Settings > Options > Hardware > Exhaust system > Lead time / Follow-up time) Detta säkerställer att, till exempel vid bearbetning av material med kritiskt rökutsläpp, avgassystemet körs med 100 % utmatning för att helt extrahera dammet i början/slutet av behandlingen.
Om ett kylsystem används, ska du aktivera det innan du startar laserbehandlingen. Om du gör proceduren i omvänd ordning, kommer lasermaskinen inte att starta och referera.
Efter aktivering av kylsystemet, fortsätt som beskrivs ovan för att slå på lasern.

Gör så här innan du slår av lasermaskinen:

 1. Vrid nyckeln på kontrollpanelen (om sådan finns) till vänster.
 2. Koppla från huvudströmförsörjningen på maskinen genom att trycka på huvudströmbrytaren.

Tips & Tricks för att arbeta med lasern

Läs vår Handbok för Graverare för en första översikt över olika material som trä, glas, läder, akryl, gummi, sten etc., som kan behandlas med lasermaskinen. Dessutom kan du lära dig om några av applikationerna, såsom skyltar, stämplar, souvenirer och många fler, som kan produceras med Trotec Laser. Den innehåller också Tips & Tricks om hur man använder programvara och hårdvara. En kompakt guide som hjälper dig att komma igång med din graveringsverksamhet.

Behöver du hjälp eller mer information?

Har du fortfarande problem med att slå på/av maskinen? Eller ger lasern felaktiga referenser? Då ber vi dig att kontakta vår Tekniska supportavdelning. Vi kommer att ta hand om problemet och snabbt hitta en lösning. Kontakta oss

Du kanske även är intresserad av följande:

Få personlig support från våra laserexperter.

Teknisk support
Stolt medlem av troGROUP Logo