Lasersäkerhet - Internationella säkerhetsklasser

Säker produktionsmiljö med Trotec lasermaskiner

Lasermaskiner är indelade i internationellt giltiga klasser baserat på deras prestanda och respektive risker för skador på ögon och hud: Klass 1 erbjuder högsta säkerhet. Vid användning av lasermaskiner i klass 4 kan laserstrålning avges. Användning av skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon) är här nödvändig. Trotec lasermaskiner innehåller en CO2 eller en fiberlaserkälla, eller båda laserkällorna i Speedy flexx-systemet. Här hittar du en översikt över alla lasersäkerhetsåtgärder och våra Trotec skyddsanordningar för säker laserbehandling.
lasermaskiner i klass 2

Hur säkra är Trotecs lasermaskiner?

Tack vare den slutna designen av Trotec-lasrar är laseranvändaren optimalt skyddad. Dessutom möjliggör detta koncept en snabb och effektiv extraktion av damm och gas. Slutna Trotec-flatbäddslasermaskiner hör till laserklass 2. Varför endast laserklass 2? Laserpekare är inbyggda i Trotec-enheterna, för att visa användaren var lasern påverkar materialet. Enligt den internationellt gällande standarden hör laserpekare med en effekt på mindre än 1 milliwatt till laserklass 2.
ProMarker-100-skyddsglas

Förutom lasermaskiner med laserklass 4

Förutom lasermaskiner med laserklass 4

Om Trotecs laserplotter är utrustad med en lucka, har chassit en öppning genom vilken laserstrålningen kan komma ut. Sådana laseranordningar hamnar i laserklass 4. En liknande situation sker med Trotec-lasrar som använder galvoteknik. Lasermaskinen måste klassificeras i laserklass 4 om den inte har ett motsvarande hölje. Lasermaskiner i säkerhetsklass 4 får endast användas när speciell skyddsutrustning tillhandahålls (skyddsglas, skyddsskärmar, skyddsglasögon).
ProMarker-100-skyddsglas
Kontakta oss för personlig information och råd angående temat lasersäkerhet. Kontakta oss

Klassificering av laserskyddsklasserna:

Lasermaskiner i klass 1: Den tillgängliga laserstrålningen i denna klass är ofarlig - även vid långvarig strålning, eller så är lasern inrymd på ett strålningsogenomträngligt sätt.
Lasermaskiner i klass 2: Dessa innefattar synliga lasrar (t.ex. laserpekare med en effekt under 1mW), vilka endast är säkra för ögonen med en kortslutning under 0,25 sekunder.
Lasermaskiner i klass 3: Den tillgängliga laserstrålningen är i vilket fall som helst farlig för ögat. Var särskilt uppmärksam på reflektioner (t.ex. från reflekterande materialytor). Trotec har inget lasersystem med laserklass 3.
Lasermaskiner i klass 4: Här kan skador på ögon och hud orsakas eller bränder utlösas inom laserns farozoner. Med denna laserklass är användaren skyldig att fullt ut följa skyddsbestämmelserna.

Vilken säkerhetsklass har de enskilda Trotec-lasermaskinerna?

Speedy lasergraverare

Produktöversikt Laserprestanda (i watt) Lasertyp Säkerhetsklass Nödvändiga skyddsåtgärder
Speedy 100 30, 45, 60 W CO2 2 Nej
Speedy 100 flexx 30, 45, 60 W CO2
20, 30 W fiber
CO2 och fiber 2 Nej
Speedy 300 30, 45, 60, 80, 100, 120 W CO2 2 Nej
Speedy 300 flexx 30, 45, 60, 80, 100, 120 W CO2
20, 30, 50 W fiber
CO2 och fiber 2 Nej
Speedy 360 60, 80, 100, 120 W CO2 2 Nej
Speedy 360 flexx 60, 80, 100, 120 W CO2
20, 30, 50 W fiber
CO2 och fiber 2 Nej
Speedy 400 * 60, 80, 100, 120 W CO2 2 Nej
Speedy 400 flexx* 60, 80, 100, 120 W CO2
20, 30, 50 W fiber
CO2 och fiber 2 Nej
         
*om lasern är utrustad med en valfri lucka     4 Ja

SP laserskärare

Produktöversikt Laserprestanda (i watt) Lasertyp Säkerhetsklass Nödvändiga skyddsåtgärder
SP500 * 40-200 W CO2 2 Nej
SP1500 100-400 W CO2 2 Nej
SP2000 60-400 W CO2 2 Nej
SP3000 60-400 W CO2 2 Nej
         
*om lasern är utrustad med en valfri lucka     4 Ja

Märklaser SpeedMarker

Produktöversikt Laserprestanda (i watt) Lasertyp Säkerhetsklass Nödvändiga skyddsåtgärder
SpeedMarker 50 (utan lyftdörr) 20, 30, 50 W Fiber 4 Ja
SpeedMarker 300* 20, 30, 50 W Fiber 2 Nej
SpeedMarker 700 30, 45 W CO2
20, 30, 50 W fiber
CO2 och fiber 2 Nej
SpeedMarker 1300 20, 30, 50 W Fiber 2 Nej
SpeedMarker 1350 20, 30, 50 W Fiber 2 Nej
SpeedMarker 1600 20, 30, 50 W Fiber 2 Nej
         
*om lasern är utrustad med en valfri lucka     4 Ja

Laserati

Produktöversikt Laserprestanda (i watt) Lasertyp Säkerhetsklass Nödvändiga skyddsåtgärder
Laserati

100 eller 200 W

CO2 2 Nej

GS-serien

Produktöversikt Laserprestanda (i watt) Lasertyp Säkerhetsklass Nödvändiga skyddsåtgärder
GS1000 100 W CO2 2 Nej
GS1200 100 W CO2 2 Nej
         
SpeedCutter 100 - 400 W fiber
4 - 25 W femto
fiber och femto 2 Nej

Vilka skyddsanordningar har en Trotec-lasermaskin?

Llasbara sakerhetsbrytare-Speedy400
Alla Trotecs lasersystem är CE-kompatibla och uppfyller de grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-maskindirektivet 2006/42/EC. Här hittar du en översikt över maskinspecifika säkerhets- och skyddsanordningar, som gör våra lasermaskiner till några av de i sin klass säkraste i hela världen.
Llasbara sakerhetsbrytare-Speedy400

Låsbara säkerhetsbrytare

Beklädnadselement, sidokåpor/frontkåpa och skyddskåpan fungerar som skydd för lasern. Dessa kåpor är utrustade med låsbara säkerhetsbrytare. Om skyddskåpan eller någon annan låsbar skyddskåpa öppnas, hörs en signal och lasermaskinen avbryter då omedelbart laserprocessen. Således säkerställs maximal säkerhet för användarna hela tiden.
allsidigt ljusridasystem för SP-laserskarare-SP3000

Allsidigt ljusridåsystem för SP-laserskärare

En rörlig ljusridå runt säkerhetsstötskydden på X-axeln utgör en allsidig skyddszon runt arbetsområdet. Så snart operatören går in i denna skyddszon, stoppas lasermaskinen omedelbart. Mer om Trotecs säkerhetssystem

Skyddskåpa

För alla slutna lasersystem, t.ex.: Speedy lasergraveringsserien eller SP laserskärningsserien, ger akrylkåpan ett omfattande skydd mot laserljuset. Vilken typ av skyddskåpa som används beror på laserkällan. Till exempel har lasermaskiner med CO2-laserkälla ett blått akrylskydd, medan maskiner med en fiberlaserkälla har ett grönt skydd. Akrylglasets färg gör att laserljuset absorberas helt och ger ett omfattande skydd för laseranvändaren.

Temperatursensor med varningssignal

Vissa material (t.ex. akryl) tenderar att antändas, särskilt vid laserskärning. Den speciellt utvecklade temperatursensorn varnar laseranvändaren när temperaturen på arbetsområdet överstiger ett kritiskt värde. Operatören kan då omedelbart reagera på varningssignalen och avbryta laserbehandlingen. Lasermaskiner ska dock aldrig lämnas oövervakade när de är i drift. Mer om temperatursensorn
sakerhetsbrytare-speedy-400

Säkerhetsbrytare för omedelbar avstängning av strömmen

I en farlig situation kan strömförsörjningen avbrytas med hjälp av olika säkerhetsbrytare och knappar. Laserbehandlingen stoppas då omedelbart.
  • Huvudbrytare: Huvudströmbrytaren stängs av
  • Nyckelbrytare: Motorn, laserkällan och elektroniken stängs av
  • Nödstoppsknapp: Den elektriska kretsen avbryts och laserstrålen och alla rörelser stoppas
lasersakerhetsutbildning

Lasersäkerhetsutbildning

Vid installationen av din Trotec lasermaskin, kommer du att få viktiga instruktioner för säker hantering av lasern. Dessutom erbjuder vår Trotec Academy ett omfattande utbildningsprogram.

Är du intresserad av en halv dags lasersäkerhetsutbildning?

Kontakta oss

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo