Spårbarhet

Permanent, kontaktfri och direkt lasermärkning vid digital produktion och tillverkning. Med tio gånger så låga kostnader.

Så används lasermärkning för produktspårbarhet.

Kontaktfri lasermärkning möjliggör tillförlitlig märkning i produktionen utan tidsödande och kostsamma avbrott. Ingen repning av verktyg eller komponenter, inga otydliga märkningar.  Fräsdelar märks med serie- och batchnummer, gjutdelar graveras med datamatriskoder och formsprutade delar förses med tillverkningsdatum och serienummer.

Lasermärkning ger en permanent och icke-omformbar märkning för spårbarhet av produkter under hela livscykeln. Lasertekniken är tio gånger så kostnadseffektiv som jämförbara tekniker (t.ex. etikettering).

Vill du integrera en lasermaskin för spårbarhetsmärkning i produktionen?

Kontakta oss

Därför är en lasermaskin från Trotec ett smart val för att uppnå spårbarhet. En jämförelse av olika tekniker.

Detta kan göras.

Så kan du spara pengar med lasermärkning.

Om du använder laserteknik för spårbarhet vid tillverkningen kan kostnaderna minskas avsevärt. Följande exempel jämför lasermärkning med etikettering och nålprägling. Här visas vilka besparingar som kan göras för varje märkning samt under hela investeringsperioden. Bra att veta: Laserkostnaderna omfattar investeringskostnader och driftskostnader.

Låt oss räkna på det tillsammans.

Kontakta oss

Vilken laser behövs för spårbarhet inom lasertillverkningen?

På grund av den enkla lasermärkningen av dynamiska data är lasermärkmaskinerna i SpeedMarker-serien det rätta valet för maskinteknik, elektronikbranschen och kontrakterade graverare. Enskilda komponenter liksom stora partier kan märkas med ett galvolasersystem (klass 2) för fullständig spårbarhet, varumärkeskommunikation och med funktionell märkning.

Upptäck våra lasermärkmaskiner

Våra kunder berättar.

“Kvaliteten på Trotecs maskiner samt deras supportnätverk gjorde oss fullkomligt trygga med vårt köp. Med våra två maskiner har vi nu större tillverknings- och prototypframställningsförmåga, vilket gör att vi slipper lägga tid och pengar på att outsourca.”

David Hoskins

Manufacturing Engineer – Abb Ltd.

“Vi använder SpeedMarker 700 för att märka våra motorer med varumärket och loggan, liksom alla specificeringar och certifieringar. Systemet är fullständigt integrerat med vårt ERP, så när vi scannar arbetsordern extraheras automatiskt all information. Trotec erbjuder oklanderlig support, särskilt i det inledande skedet av programmering och kalibrering. SpeedMarker 700 ger högkvalitativ märkning på rostfritt stål och enheter i konstruktionsstål.”

George Barbuc

Projektledare – Van der Graaf

“Vi har tidigare erfarenhet av andra lasersystemtillverkare i produktionen, t.ex. för märkning av höljen och PCB:er. De erbjuder dock inga passande lösningar för våra behov. Trotec kunde däremot tillhandahålla en optimal produktionslösning med lasermaskinen SP1500 för stora format.”

Stefan Beichter

Manufacturing Process Developer – Production Technology, Pilz GmbH & Co. KG

Vanliga frågor

Spårbarhetsmetoder vid tillverkning

+

Processflöde vid spårbarhet

+

Kan lasermärkning försvinna?

+

Vilken lasermaskin används vid spårbarhet?

+

Vill du integrera en lasermaskin för spårbarhetsmärkning i produktionen?
Vi erbjuder oförbindlig rådgivning utan kostnad.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo