--------------------------
Component marking with laser marker

Lasermärkning av elektroniska komponenter

Strömbrytare, höljen och elektroniska komponenter kan märkas snabbt, enkelt och direkt med lasermaskinen.

Så här kan en lasermaskin användas för att märka elektroniska komponenter.

Produkter för elektronikbranschen masstillverkas i regel fullständigt automatiskt. Komponenterna måste märkas med mycket information. Exempelvis används små, komplexa datamatriskoder i 2D som måste vara permanent läsbara.

Lasermärkning av elektroniska komponenter har hög kontrast, är permanent och görs mycket snabbt. Kontrollpanelskomponenter, elektriska höljen och elektroniska komponenter kan märkas utan förbrukningsartiklar.

Vill du ha mer information om lasermärkning av elektroniska komponenter?

Kontakta oss

Detta kan göras.

Så här minskar en lasermaskin bearbetningskostnaderna vid tillverkningen.

Om laserteknik används vid tillverkningen kan stora kostnadsminskningar göras. Följande exempel visar de besparingar som kan göras för varje märkning samt under hela investeringsperioden. Bra att veta: Laserkostnaderna omfattar investeringskostnader och d

Låt oss räkna på det tillsammans.
Vi stöttar dig från analysen av den aktuella tillverkningstekniken till maximal produktivitet.

Kontakta oss

Vilken lasermaskin behövs för att märka elektroniska komponenter?

SpeedMarker-serien erbjuder permanent, kontaktlös och direkt lasermärkning av dynamiska data till lägsta möjliga kostnad. Lasermärkmaskiner av laserklass 2 kan snabbt och enkelt märka plast och metall för spårbarhet vid tillverkningen. 

Upptäck SpeedMarker lasermärkmaskiner

Laser marking system for component marking

Våra kunder berättar.

“Förutom att våra SP2000 laserskärare har förbättrat snittkvaliteten och kan hantera en större mängd kundbeställningar, så har de också gjort det möjligt för oss att på plats tillverka akrylverktyg till vår andra utrustning. Vi har också kunnat sluta anlita maskinverkstäder för att tillverka gjutformar och prototyper till nya projekt. Nu kan vi tillverka de delarna med våra egna lasermaskiner i rekordfart!”

Jeff Schuch, Mike Schuch & Jeff Green

Produkt- & utvecklingschef – direktör, VD på Graffiti Shield

Läs kundberättelse

“En laserskärmaskin har många fördelar, det vet alla. Men produktivitet och effektivitet är avgörande för att ett företag ska lyckas. Kunderna förväntar sig både hög kvalitet och snabba och punktliga leveranser. Driftsstopp är oacceptabla. När man köper ett lasersystem är det därför viktigt att ta både systemets prestanda och leverantörens service och support i beaktande.”

Alexander Evenhuis

VD på Tapir

“Vår Trotecmaskin hjälper oss att uppfylla kundernas önskemål mycket snabbare!”

Tom Whipple

Ameritape

Vanliga frågor om lasermärkning av elektroniska komponenter.

Vilka elektroniska komponenter kan lasermärkas?

+

Hur går lasermärkning av elektroniska komponenter till?

+

Vill du minska dina bearbetningskostnader vid tillverkningen och samtidigt öka din flexibilitet?

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo