--------------------------

Trotec och miljön - vi är engagerade i miljöskydd

Vi agerar ansvarsfullt

Trodat Group – och därmed även Trotec – utgör ett bra exempel inom klimatskyddsområdet. Så tidigt som 1993, när ingen och alla pratade om Kyotoprotokollet och de strikta österrikiska miljölagarna inte hade nått den standard som de är idag, hade Trodat Group redan börjat vidta åtgärder för att säkerställa en bättre energianvändning.

Under hela förädlingsprocessen lägger vi stor uppmärksamhet på effektiv energianvändning och noggrann hantering av råvaror. Med vår laserteknik och den senaste filtertekniken kan vi till exempel erbjuda våra kunder produktionssystem som skyddar miljön genom att undvika användning av kemikalier vid lasergravering, laserskärning eller lasermärkning av material.

I 2008, tilldelades vi utmärkelsen EN ISO14001:2015 certifiering


iso-raw-materials.jpg

Rena råmaterial

Total undvikande av ämnen som zink, kadmium, bly och PVC Kontinuerlig leverantörsscreening enligt miljö- och kvalitetscertifiering

iso-energy-saving.jpg

Ekonomisk energianvändning

Ekonomisk hantering av energi och råmaterial 62 % av elkravet uppfylls med förnybar energi Reducering av avfall Återvinning av förpackningar

iso-production.jpg

Ansvarsfull produktion

Implementering av effektiva och mjuka produktionsprocesser Undvikande av produktionsavfall Hela produktionsprocessen är helt fri från avloppsvatten

iso-co2-reduction.jpg

Mindre CO2

Reducering av kol genom att byta från brännolja till naturgas Reducering av varor som transporteras med flyg

trotec-green-building.jpg

Grön byggnad

Trotecs huvudkontor i Österrike är självbärande när det gäller energi som behövs för uppvärmning, kylning och ventilation.
Stolt medlem av troGROUP Logo