--------------------------

Trotec i ekologia – jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska

Dbamy o ochronę środowiska. Działamy odpowiedzialnie.

Grupa Trodat Trotec od wielu lat stara się działać zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi ochrony klimatu. Już w 1993 r., kiedy jeszcze nikt nie słyszał o Protokole z Kioto, a przepisy ochrony środowiska nie były jeszcze w Austrii tak restrykcyjne jak dziś, Trodat podejmował działania, zmierzające do efektywniejszego wykorzystania energii.

W procesie kreowania wartości firma przywiązuje szczególną wagę do efektywnego wykorzystania energii i oszczędnego gospodarowania surowcami.

Przykładamy bardzo dużą wagę do tego, jak zużywamy energię. Nasze lasery oraz filtry najwyższej jakości pozwalają nam zaoferować klientom systemy produkcyjne, które chronią środowisko dzięki temu, że nie używamy substancji chemicznych podczas grawerowania, znakowania czy cięcia laserowego materiałów.

W 2008 roku zostaliśmy nagrodzeni EN ISO14001:2015 certification


iso-raw-materials.jpg

Czyste surowce

Brak szkodliwych metali ciężkich takich jak cynk, kadm albo ołów, które mogą być szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Regularna kontrola dostawców pod kątem certyfikatów jakości i ochrony środowiska.

iso-energy-saving.jpg

Efektywne wykorzystanie energii

Efektywne oszczędzanie energii i materiałów. 62% zużywanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Redukcja odpadów. Przetwarzanie odpadów.

iso-production.jpg

Odpowiedzialność w procesie produkcyjnym

Wdrożenie wydajnego procesu produkcji. Brak generowania ścieków na każdym etapie procesu produkcyjnego. Wewnętrzny proces produkcji jest wolny od tracenia wody.

iso-co2-reduction.jpg

Mniej CO₂

Zmniejszenie emisji CO₂ dzięki zastąpieniu oleju opałowego gazem ziemnym.

trotec-green-building.jpg

Zielony budynek

Budynek administracyjny siedziby głównej firmy Trotec w Austrii jest samowystarczalny pod względem energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
Dumny uczestnik troGROUP Logo