--------------------------

Trotec ve çevre - Çevrenin korunmasına bağlıyız

Trodat Grubu - ve bu sebeple de Trotec - iklimin korunması alanında iyi örnek oluyor. 1993 yılında hiç kimse Kyoto Protokolü hakkında konuşmazken ve katı Avusturya çevre kanunları bugünkü standartlarına ulaşmamışken Trodat Group daha iyi enerji kullanımını sağlayacak önlemleri uygulamaya başlamıştı bile.

Katma değerli sürecin tamamında etkin enerji kullanımına ve hammaddelerin özenli kullanımına çok dikkat ediyoruz. Örneğin lazer teknolojimiz ve en son filtre teknolojisi müşterilerimize lazer kazıma, lazer kesim veya lazer markalamada kimyasalların kullanılmasından sakınarak çevreyi koruyan üretim sistemleri önermemizi sağlıyor.

2008 yılında EN ISO14001:2015 sertifikasyonu ile ödüllendirildik.


iso-raw-materials.jpg

Temiz hammaddeler

Çinko, kadmiyum, kurşun ve PVC gibi maddelerin tamamıyla sakınılıyor Çevre ve kalite sertifikasyonuna göre devam eden tedarikçi taraması

iso-energy-saving.jpg

Ekonomik enerji kullanımı

Ekonomik enerji ve hammadde kullanımı Elektrik gereksiniminin % 62'si yenilenebilir enerji kullanılarak karşılanıyor Atıklar azaltılıyor Geri dönüşümlü ambalaj kullanılıyor

iso-production.jpg

Sorumlu üretim

Etkin ve narin üretim süreçleri uygulanıyor Üretim atıkları engelleniyor Üretim sürecinin tamamı atık susuz

iso-co2-reduction.jpg

Daha az CO2

Benzinden doğal gaza dönüşüm yapılarak karbon miktarı düşürüldü Malların hava nakliyesi azaltıldı

trotec-green-building.jpg

Yeşil Bina

Avusturya'daki Trotec genel merkez binası, ısıtma, soğutma ve havalandırma için gereken enerji bakımından, kendi kendine yetme kabiliyetine sahiptir.
İhbar Sistemi’nin troGROUP Logo