--------------------------

Kullanım Koşulları

Adem-i mesuliyet

Bu İnternet hizmeti azami özenle hazırlanmıştır. Ancak, Trotec Laser GmbH web sitesinde verilen bilgiler için güvence ve garanti vermemekte olup, bu sebeple bu web sitesinin kullanımını sounucu meydana gelen doğrudan veya dolaylı hiç bir zararın sorumluluğunu kabul etmemektedir.
Trotec Laser GmbH aynı zamanda, tamamıyla operatörlerinin sorumluluğu altında olduğundan link/bağlantıları verilen web sitelerinin içeriği ile ilgili de hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Telif Hakları ve Ticari Markalar

Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesinde üretilen metin, resim grafik, ses dosyaları, animasyonlar ve videolar ve diğer tüm içeriğin tamamı telif hakları ve diğer koruma mevzuatı kapsamında koruma altındadır. Bahsi geçen içeriğin her ne suretle olursa olsun çoğaltılması, değiştirilmesi ve kullanımı, Trotec Laser GmbH'ın ön iznine tabidir.
Bu web sitesinde kullanılan tüm ticari markalar, özellikle TROTEC, logolar, patentler vb., aksi belirtilmedikçe telif hakları kapsamında yasal olarak koruma altındadır ve Trotec Laser GmbH'ın fikri mülkiyetir.

İhbar Sistemi’nin troGROUP Logo