--------------------------

Warunki użytkowania

Wykluczenie odpowiedzialności

Oferta internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Mimo to firma Trotec Laser GmbH nie udziela żadnej rękojmi, ani gwarancji na treści zawarte na stronie internetowej i wyklucza odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, powstałe w związku z korzystaniem z tej witryny.
W przypadku linków do innych stron internetowych firma Trotec Laser GmbH również nie jest odpowiedzialna za ich treść, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie administratorzy tych stron. 

Prawo autorskie i znak firmowy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafika, dźwięki, animacje i pliki wideo oraz inne treści umieszczone na stronie internetowej, są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie, modyfikacja lub wykorzystanie tych treści w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez uprzedniej zgody firmy Trotec Laser GmbH.
Wszystkie znaki firmowe przedstawione na stronie internetowej, w szczególności TROTEC, loga, patenty, itp. są, o ile nie określono inaczej, prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy Trotec Laser GmbH.

Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

łącze elektroniczne zgodnie z art. 14 rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie 524/2013) do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów:
www.ec.europa.eu/consumers/odr

Dumny uczestnik troGROUP Logo