--------------------------

Användarvillkor

Uteslutning av ansvar

Denna internettjänst har skapats med största omsorg. Trotec Laser GmbH ger emellertid inte någon garanti för information som tillhandahålls på webbplatsen och tar därför inget ansvar för någon typ av skada som kan uppkomma direkt eller indirekt som ett resultat av användning av denna webbplats.
Trotec Laser GmbH tar inte heller något ansvar för innehållet på några länkade webbplatser, eftersom operatörerna av dessa webbplatser är ensamt ansvariga.

Upphovsrätt och varumärken

Alla rättigheter förbehållna. All text, bildgrafik, ljudfiler, animationer och videor samt annat innehåll som reproduceras på denna webbplats är skyddade av upphovsrätt och andra skyddande lagar. Duplicering, modifiering eller användning av ovan nämnda innehåll i vilken form som helst är endast tillåtet med föregående tillstånd från Trotec Laser GmbH.
Alla varumärken som används på webbplatsen, särskilt TROTEC, logotyper, patent etc. är, om inte annat anges, lagligt skyddade av upphovsrätten och inkluderades i den immateriella äganderätten för Trotec Laser GmbH.

EU-förordning om tvistlösning online för konsumenter

Länk i enlighet med artikel 14 i förordningen om tvistlösning online för konsumenter (förordning nr 524/2013) till plattformen för tvistlösning online:
www.ec.europa.eu/consumers/odr

Stolt medlem av troGROUP Logo