--------------------------

TroGroup Whistleblower System

Genom “EU-direktivet 2019/1937 avseende skydd för personer som rapporterar om brott mot Unionens lagar” och dess nationella implementeringar, garanteras att minimistandarder upprätthålls för skyddet av visselblåsare inom EU. Detta skyddar personer (visselblåsare) som rapporterar om särskilda brott mot lokala och Unionens lagar.

TroGroup har satt upp en hotline för uppgiftslämning där interna och externa visselblåsare kan rapportera om lagöverträdelser. Plattformen sköts av en professionell extern leverantör (LexisNexis/Baker McKensie/Loupe). Sekretess och anonymitet för informationen och/eller visselblåsaren garanteras.

Klicka här för att komma till TroGroups hotline för visselblåsare

Stolt medlem av troGROUP Logo