TroGroup Whistleblowing / klokkenluidersregeling

Er worden minimumnormen voor de bescherming van klokkenluiders binnen de EU gewaarborgd, volgens de 'EU-richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden' en de nationale implementaties. Dit beschermt personen (klokkenluiders) die bepaalde inbreuken op de plaatselijke en de Europese wetgeving melden.

De TroGroup heeft een hotline voor klokkenluiders opgezet voor interne en externe klokkenluiders die schendingen van de wet willen melden. Dit platform wordt gehost door een professionele externe provider (LexisNexis/Baker McKensie/Loupe). De vertrouwelijkheid en anonimiteit van de informatie of de klokkenluider wordt gewaarborgd.

Klik hier voor de TroGroup Whistleblowing Hotline.

Trots lid van troGROUP Logo