--------------------------

Sistem uzbunjivača grupe TroGroup

„Direktivom EU 2019/1937 o zaštiti lica koja prijavljuju kršenje prava Unije” i njenom nacionalnom primenom garantovani su minimalni standardi za zaštitu uzbunjivača unutar EU-a. Time se štite pojedinci (uzbunjivači) koji prijave određena kršenja lokalnog zakona i zakona Unije.

Grupa TroGroup je uspostavila telefonsku liniju za uzbunjivanje za interne i eksterne uzbunjivače koji žele da prijave kršenje zakona. Ovu platformu hostuje profesionalni spoljni pružalac usluga (LexisNexis/Baker McKensie/Loupe). Poverljivost i anonimnost informacija ili uzbunjivača su zagarantovane.

Kliknite ovde za TroGroup-ovu telefonsku liniju za uzbunjivanje

Ponosni član troGROUP Logo