--------------------------

System dla sygnalistów w TroGroup

Dyrektywa UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i jej implementacje krajowe gwarantują minimalne standardy ochrony sygnalistów w UE. W ten sposób zapewniono ochronę osób (sygnalistów) zgłaszających określone naruszenia prawa lokalnego i unijnego.

W TroGroup stworzono infolinię przeznaczoną dla sygnalistów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy chcieliby zgłosić naruszenia obowiązującego prawa. Platformę tę obsługuje profesjonalny usługodawca zewnętrzny (LexisNexis/Baker McKensie/Loupe). Gwarantowana jest poufność i anonimowość informacji oraz sygnalistów.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do infolinii dla sygnalistów w TroGroup

Dumny uczestnik troGROUP Logo