TroGroup Whistleblower-hotline

Med "EU-direktiv 2019/1937 angående beskyttelse af personer, der rapporterer brud på EU-lovgivningen" og dets nationale implementeringer, er minimumsstandarder for beskyttelse af whistleblowere inden for EU garanteret. Dette beskytter enkeltpersoner (whistleblowere), der rapporterer visse brud på lokal lovgivning og EU-lovgivning.

TroGroup har oprettet en whistleblower-hotline for interne og eksterne whistleblowere, der ønsker at indberette lovovertrædelser. Denne platform hostes af en professionel ekstern udbyder (LexisNexis/Baker McKensie/Loupe). Det garanteres, at oplysningerne eller whistlebloweren selv forbliver fortrolige og anonyme.

Klok her for at går til TroGroups whistleblower-hotline

Stolt medlem af troGROUP Logo