--------------------------

Lasermärkningmed Trotec lasermaskiner

Hur man gör lasermärkning

Vad är lasermärkning?

"Lasermärkning" står för märkning eller etikettering av arbetsstycken och material med laserstråle. I detta avseende skiljer sig olika processer, såsom gravering, avlägsnande, färgning, glödgning och skumning. Beroende på material och kvalitetskrav har var och en av dessa förfaranden sina egna fördelar och nackdelar.

Fördelar med lasermärkning

Högprecisionsmärkning med konstant kvalitet

Tack vare den höga precisionen hos lasermärkning, även mycket känslig grafik, blir 1-punkts teckensnitt och mycket små geometrier tydligt läsbara. Samtidigt säkerställer märkning med laser konstanta resultat av hög kvalitet.

Hög märkningshastighet

Lasermärkning är en av de snabbaste märkningsprocesserna som finns på marknaden. Detta resulterar i hög produktivitet och kostnadsfördelar under tillverkningen. Beroende på materialstruktur och storlek kan olika laserkällor (t.ex. fiberlaser) eller lasermaskiner (t.ex. galvo lasrar) användas för att ytterligare öka hastigheten.

Varaktig märkning

Laseretsning är permanent och samtidigt resistent mot nötning, värme och syror. Beroende på laserparameterns inställningar kan vissa material också markeras utan att skada ytan.

Vilka material kan märkas med laser?

Vilka material kan märkas med laser?

  • Metaller : Rostfritt stål, aluminum, guld, silver, titan, brons, platina eller koppar
  • Plast : ABS, polykarbonat, polyamid, PMMA eller plast med lasertillsatser
  • Övriga material Folie och filmLaminat, Färg

Beroende på materialet, kan olika lasertyper användas för lasermärkning (fasttillstånds- och CO-laser).

Olika lasermärkningsbehandlingar

Glödgningsmärkning

Glödgningsmärkning är en speciell typ av laseretsning för metaller. Värmeeffekten hos laserstrålen orsakar en oxidationsprocess under materialytan, vilket resulterar i en färgförändring på metallytan.
Laser marking process: staining

Färgning

Vid färgningsmetoden orsakar värmeffekten som alstras av laserstrålen en kemisk reaktion på materialet. Beroende på materialkompositionen kommer detta att resultera i olika färgnyanser. Till exempel, om ett ljust plastmaterial är missfärgat under laseretsning kan sotpartiklar framställas som resulterar i en mörk märkning.

Lasergravering

Vid lasergravering smälts arbetsstyckets yta och avdunstas med lasern. Följaktligen avlägsnar laserstrålen materialet. Det sålunda framställda intrycket på ytan är graveringen. Mer information om lasergravering...

Borttagning

Vid borttagningen avlägsnar laserstrålen de övre beläggningarna som appliceras på substratet. En kontrast produceras som ett resultat av de olika färgerna på toppskikt och substrat. Vanliga material som är lasermärkta genom avlägsnande av material innefattar anodiserad aluminium, belagda metaller, folier och filmer eller laminat.
Laser marking process: Foaming plastics

Skumning

Vid skumning, smälter laserstrålen ett material. Under denna process produceras gasbubblor i materialet, vilket reflekterar ljuset diffust. Märkningen blir sålunda ljusare än de områden som inte har etsats. Denna typ av lasermärkning används huvudsakligen för mörk plast.
laser marking: carbonizing plastics

Karbonisering

Karbonisering möjliggör starka kontraster på ljusa ytor. Under karboniseringsprocessen värmer lasern upp materialets yta (minst 100° C) och syre, väte eller en kombination av båda gaserna emitteras. Det som blir kvar är ett mörkt område med högre kolkoncentration.
Kolbonering kan användas för polymerer eller biopolymerer, såsom trä eller läder. Eftersom karbonisering alltid leder till mörka märken kommer kontrasten på mörka material att vara ganska minimal.

Trotecs maskiner för lasermärkning

Trotecs maskiner för lasermärkning

Trotec erbjuder ett brett sortiment av lasermaskiner som kan skära ett stort antal olika material.

Klicka här för att komma till produkturval

Fler vanliga frågor

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo