--------------------------
Interior wayfinding signage

Grafisk efterbehandling

Skapa mervärde genom efterbehandling med laser på tryckta material såsom akryl, trä och kartong vid digitaltryck och skylttillverkning.

Därför skapar laserskärning nya produkter och mervärde vid grafisk efterbehandling.

Konturskurna tryckta material av högkvalitet skapar mervärde. Hur? Lasermaskinen ger flampolerade kanter i akryl och möjliggör mycket fina konturer i trä och plast. Genom att utesluta arbetssteg och monteringstider kan kostnaderna reduceras och högkvalitativa slutprodukter tillverkas.

Laserefterbehandling av akryl är upp till 88 % mer lönsam än alternativa tekniker som t.ex. fräsning.

Vill du utveckla eller utvidga din grafiska efterbehandling?
Vi erbjuder rådgivning om hur man sätter igång.

Kontakta oss

Det gör grafisk efterbehandling med en lasermaskin från Trotec så lockande. En jämförelse av olika tekniker.

Detta kan du göra vid efterbehandling av tryck.

Så kan en laserskärare skapa mervärde vid digitaltryck.

Högre vinstmarginaler, kostnadsreduktioner och nya produkter har en positiv inverkan på företagets framgång. Exemplen visar inköps- och försäljningspriser. Beräkningen omfattar driftskostnader för maskinen, värdeminskning, personalkostnader för filhantering samt maskinanvändning.

Låt oss räkna på det tillsammans.
Vi ger dig rådgivning från det att du börjar fundera över att köpa en laserskärare för efterbehandling och till långt efter att du köpt maskinen.

Kontakta oss

Vilken lasermaskin behövs för grafisk efterbehandling?

SP-seriens laserskärmaskiner är konstruerade för en snabb och exakt bearbetning av storformatsmaterial. Maximal produktivitet och användarvänlighet, den bästa snittkvaliteten och tillförlitlig drift gör dem till rätt val för grafisk efterbehandling.

Upptäck våra laserskärmaskiner

Våra kunder berättar.

“Lasersystemen ger effektiv och optimerad serieproduktion med polerade snittkanter. Vi fäster också stor vikt vid kvalitet och god service när det gäller alla våra maskiner. Därför har vi valt Trotec som en långvarig partner.”

Bernhard Eremit

VD – Alfred Eremit Gesellschaft m. b. H.

Läs kundberättelse

“Våra kundönskemål började bli alltmer specifika och vi ville hitta en partner som kunde assistera oss på lång sikt. SP3000 från Trotec kan hantera alla användningsområden som krävs inom belysningstekniken. Akrylinläggningar med mycket skarpa kanter kan skäras med hjälp av lasermaskinen. Med SP3000 kan vi dessutom nesta former på ett mycket materialeffektivt sätt och därmed tillverka delar till rimligt pris.”

Roland Plank

VD – Werner + Plank Licht & Metalltechnik GmbH

Läs kundberättelse

"Lasermaskinen gjorde det möjligt för oss att uppnå en enorm ökning av omsättningen, eftersom det endast var genom den som vi kunde ta emot den erbjudna akrylproduktordern. Den nödvändiga produktkvaliteten utan något damm samt den nödvändiga produktionshastigheten kan i dagsläget endast uppnås med laser. Laserskäraren SP3000 har därmed bidragit till att Mister Druck har kunnat växa."

Rune Slembrouck

Mister Druck GmbH

Läs kundberättelse

Vanliga frågor

Vilka olika sorters tekniker för efterbehandling av tryck finns det?

+

Hur används laserskärning inom grafisk design?

+

Kan jag integrera en lasermaskin i mitt tryckarbetsflöde?

+

Skär en laserskärare akryl snabbare än min fräsmaskin?

+

Vad krävs för att skapa mervärde med en lasermaskin vid grafisk efterbehandling?
Vi erbjuder rådgivning utan kostnad.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo