--------------------------

Bezpieczeństwo laserowe – międzynarodowe klasy bezpieczeństwa

Bezpieczne środowisko produkcyjne z maszynami laserowymi Trotec

Urządzenia laserowe są podzielone na międzynarodowe klasy w oparciu o ich moc oraz ryzyko powodowania obrażeń oczu i skóry, przy czym: klasa 1 oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Lasery klasy 4 mogą emitować promieniowanie laserowe. Stosowanie urządzeń ochronnych (np. gogli ochronnych) jest w tym przypadku niezbędne. Maszyny laserowe Trotec zawierają źródło lasera CO2 lub lasera światłowodowego albo obydwa te źródła w systemach Speedy flexx. Poniżej zamieszczamy przegląd środków bezpieczeństwa laserowego i nasze urządzenia ochronne Trotet do bezpiecznej obróbki laserowej.
maszyny laserowe klasy 2

Jak bezpieczne są urządzenia laserowe Trotec?

Dzięki zamkniętej konstrukcji laserów Trotec użytkownik jest optymalnie chroniony. Ta koncepcja dodatkowo umożliwia szybkie i wydajne odciąganie pyłu i gazu. Zamknięte plotery laserowe co2 firmy Trotec to urządzenia należące do klasy 2. Dlaczego tylko urządzenie laserowe klasy 2? Wskaźniki laserowe są wbudowane w lasery do grawerowania Trotec, aby wskazywać użytkownikowi punkty wejścia wiązki laserowej do materiału. Zgodnie z normą międzynarodową wskaźniki laserowe o mocy wyjściowej mniejszej od jednego mW determinują przynależność urządzeń do klasy 2.
ProMarker-100-szklo ochronne

Wyjątek - urządzenia laserowe należące do 4 klasy bezpieczeństwa

Za wyjątkiem maszyn laserowych z laserem klasy 4

Jeśli ploter laserowy Trotec jest wyposażony w klapę, to w ramie jest otwór, przez który może się wydostawać promieniowanie laserowe. Takie maszyny laserowe należą zatem do laserów klasy 4. Podobna sytuacja występuje w przypadku laserów Trotec z technologią galvo. Laser, który nie ma odpowiedniej obudowy, musi być zaliczony do klasy 4. Lasery w 4 klasie bezpieczeństwa mogą być zatem obsługiwane tylko przy użyciu specjalnego wyposażenia ochronnego (szkło ochronne, osłony, gogle ochronne).
ProMarker-100-szklo ochronne
Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania indywidualnych informacji i porady dotyczącej bezpieczeństwa laserów. Kontakt z nami

Klasyfikacja klas bezpieczeństwa laserowego:

Zobacz do której klasy należą poszczególne lasery Trotec (lasery co2, lasery fiber czy flexx).

Maszyny laserowe klasy 1: Promieniowanie laserowe – nawet długotrwałe – emitowane przez urządzenia tej klasy jest nieszkodliwe albo laser jest umieszczony w obudowie nieprzenikalnej dla promieniowania.
Maszyny laserowe klasy 2: Składają się na nie lasery widzialne (np. wskaźniki laserowe o mocy wyjściowej poniżej 1 mW), które są bezpieczne dla wzroku tylko w przypadku promieniowania krótkotrwałego, trwającego krócej niż 0,25 sekundy.
Maszyny laserowe klasy 3: Emitowane promieniowanie laserowe jest w każdym przypadku niebezpieczne dla wzroku. Należy także zwrócić szczególną uwagę na odbicia (np. od powierzchni materiałów odblaskowych). Firma Trotec nie ma swojej ofercie systemów laserowych z laserem klasy 3.
Maszyny laserowe klasy 4: W tym przypadku może dochodzić do uszkodzenia oczu i skóry albo wzbudzenia pożaru w strefie niebezpiecznej lasera. W przypadku tej klasy laserów użytkownik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących środków ochrony.

Do której klasy bezpieczeństwa należą poszczególne urządzenia laserowe firmy Trotec?

Grawerki laserowe Speedy

Przegląd produktów Moc lasera (W) Typ lasera Klasa bezpieczeństwa Niezbędne środki ochrony
Speedy 100 30, 45, 60 W CO2 2 nie
Speedy 100 flexx 30, 45, 60 W CO2
Światłowód 20, 30 W
CO2 i światłowód 2 nie
Speedy 300 30, 45, 60, 80, 100, 120 W CO2 2 nie
Speedy 300 flexx 30, 45, 60, 80, 100, 120 W CO2
Światłowód 20, 30, 50 W
CO2 i światłowód 2 nie
Speedy 360 60, 80, 100, 120 W CO2 2 nie
Speedy 360 flexx 60, 80, 100, 120 W CO2
Światłowód 20, 30, 50 W
CO2 i światłowód 2 nie
Speedy 400 * 60, 80, 100, 120 W CO2 2 nie
Speedy 400 flexx* 60, 80, 100, 120 W CO2
Światłowód 20, 30, 50 W
CO2 i światłowód 2 nie
         
*Jeśli laser jest wyposażony w opcjonalną klapę     4 tak

Wycinarki laserowe SP

Przegląd produktów Moc lasera (W) Typ lasera Klasa bezpieczeństwa Niezbędne środki ochrony
SP500 * 40-200 W CO2 2 nie
SP1500 100-400 W CO2 2 nie
SP2000 60-400 W CO2 2 nie
SP3000 60-400 W CO2 2 nie
         
*Jeśli laser jest wyposażony w opcjonalną klapę     4 tak

Lasery znakujące SpeedMarker

Przegląd produktów Moc lasera (W) Typ lasera Klasa bezpieczeństwa Niezbędne środki ochrony
SpeedMarker 50 (bez podnoszonych drzwi) 20, 30, 50 W Światłowód 4 tak
SpeedMarker 300* 20, 30, 50 W Światłowód 2 nie
SpeedMarker 700 30, 45 W CO2
Światłowód 20, 30, 50 W
CO2 i światłowód 2 nie
SpeedMarker 1300 20, 30, 50 W Światłowód 2 nie
SpeedMarker 1350 20, 30, 50 W Światłowód 2 nie
SpeedMarker 1600 20, 30, 50 W Światłowód 2 nie
         
*Jeśli laser jest wyposażony w opcjonalną klapę     4 tak

Laserati

Przegląd produktów Moc lasera (W) Typ lasera Klasa bezpieczeństwa Niezbędne środki ochrony
Laserati

100 lub 200 W

CO2 2 nie

Jakie urządzenia ochronne ma firma Trotec?

wylacznik bezpieczenstwa z blokada Speedy400
Wszystkie systemy laserowe firmy Trotec spełniają warunki związane z oznakowaniem CE, a dzięki temu są zgodne z istotnymi zasadami bhp określonymi w dyrektywie maszynowej WE 2006/42/WE. Zaprezentowane tutaj specyficzne dla maszyny urządzenia zabezpieczające i ochronne sprawiają, że nasze lasery należą do najbezpieczniejszych w swojej klasie na całym świecie.
wylacznik bezpieczenstwa z blokada Speedy400

Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą

Elementy powłoki, pokrywy boczne/maska przednia i pokrywa ochronna służą jako zabezpieczenie dla lasera. Te pokrywy są wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa z blokadą. Jeśli pokrywa ochronna lub inna pokrywa zabezpieczona blokadą zostanie otwarta, rozlega się sygnał, a maszyna laserowa natychmiast przerywa proces laserowy. W ten sposób zawsze jest zapewnione maksymalne bezpieczeństwo użytkownika.
calsciowy system kurtyny swietlnej do wycinarek laserowych SP

Całościowy system kurtyny świetlnej do wycinarek laserowych SP

System ruchomej kurtyny świetlnej wokół zderzaków bezpieczeństwa na osi X wyznacza całościową strefę ochronną wokół obszaru roboczego. Po wkroczeniu operatora do tej strefy ochronnej laser zostaje natychmiast zatrzymany. Dodatkowe informacje o systemie bezpieczeństwa firmy Trotec

Osłona ochronna

W przypadku wszystkich zamkniętych systemów laserowych, np. Speedy Laser Engraver series lub SP Laser Cutter series, akrylowa pokrywa zapewnia rozległą ochronę przed światłem laserowym. Zależnie od źródła lasera, używane są różne pokrywy ochronne. Na przykład maszyny laserowe ze źródłem lasera CO2 mają niebieską pokrywę akrylową, a maszyny ze źródłem lasera światłowodowego – zieloną pokrywę. Z powodu zabarwienia szkła akrylowego światło laserowe jest całkowicie pochłaniane, zapewniając wszechstronną ochronę użytkownikowi lasera.

Czujnik temperatury z sygnałem ostrzegawczym

Niektóre materiały (np. akryl) wykazują skłonność do zapłonu, szczególnie w trakcie cięcia laserowego. Specjalnie opracowany czujnik temperaturowy alarmuje użytkownika lasera, kiedy temperatura w obszarze roboczym przekracza wartość krytyczną. Operator może natychmiast reagować na akustyczny sygnał ostrzegawczy i przerwać proces laserowy. Mimo to pracującego urządzenia laserowego nie należy nigdy pozostawiać bez nadzoru. Więcej informacji o czujniku temperatury
wylacznik bezpieczenstwa-speedy-400

Wyłącznik bezpieczeństwa do natychmiastowego odłączania źródła zasilania

W sytuacji niebezpiecznej zasilanie elektryczne może być odłączone za pomocą różnych wyłączników i przycisków bezpieczeństwa. Proces laserowy zostaje natychmiast zatrzymany.
  • Przełącznik główny: główne zasilanie elektryczne jest odłączone
  • Wyłącznik z kluczem: silnik, źródło lasera i elektronika są odłączone od zasilania
  • Przycisk zatrzymania awaryjnego: Obwód elektryczny jest przerwany, wiązka laserowa i wszystkie ruchy są zatrzymane
szkolenie w zakresie bezpieczenstwa laserow

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa laserów

Podczas instalowania maszyny laserowej Trotec użytkownik uzyskuje ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto nasza Trotec Academy oferuje wszechstronny program szkoleniowy.

Jesteś zainteresowany/a półdziennym kursem szkoleniowym na temat bezpieczeństwa laserowego?

Kontakt z nami

Indywidualne potrzeby wymagają indywidualnego wsparcia!
Chętnie Ci doradzimy bez żadnych opłat.

Kontakt
Dumny uczestnik troGROUP Logo