--------------------------

Lasersikkerhed - internationale sikringsklasser

Lasermaskiner inddeles i internationale fastlagte klasser baseret på deres ydelse og risikoen for kvæstelser på øjnene og huden forbundet hermed: Klasse 1 giver den højeste sikkerhed. Med lasere fra klasse 4 kan der afgives laserstråling. Brugen af beskyttelsesudstyr (f.eks. beskyttelsesbriller) er nødvendigt her. Trotec lasermaskiner indeholder en CO2 eller en fiberlaserkilde, eller i Speedy flexx-systemer begge laserkilder. Her finder du en oversigt over lasersikkerhedsforanstaltninger og vores Trotec sikkerhedsudstyr til sikker laserbearbejdning.
Lasermaskiner i klasse 2

Hvor sikre er Trotec lasermaskiner?

Takket være det lukkede system i Trotec-lasere er brugeren af laseren optimalt beskyttet. Desuden giver dette koncept mulighed for hurtig og effektiv udsugning af støv og gas. De lukkede Trotec planlasermaskiner tilhører laserklasse 2. Hvorfor kun laserklasse 2? Der indbygges laserpointere i Trotec-enheder for at vise brugeren, hvor laseren berører materialet. I henhold til den internationalt gældende standard tilhører laserpointer med et output på mindre end en milliwatt laserklasse 2.
ProMarker-100-beskyttelsesruder

Undtaget lasermaskiner med laserklasse 4

Undtaget lasermaskiner med laserklasse 4

Hvis en Trotec laserplotter er udstyret med en luge har kabinettet en åbning, hvorfra der kan udgå laserstråling. Sådanne lasermaskiner hører derfor til i laserklasse 4. En lignende situation opstår med Trotec lasere med galvo-teknologi. Laseren skal klassificeres i laserklasse 4, hvis den ikke har det tilsvarende kabinet. Lasere fra sikringsklasse 4 må kun anvendes sammen med specielt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesruder, skærme, beskyttelsesbriller).
ProMarker-100-beskyttelsesruder
Kontakt os gerne for personlig information og rådgivning om emnet lasersikkerhed. Kontakt os

Klassifikation af lasersikringsklasser:

Lasermaskiner i klasse 1: Den tilgængelige laserstråling i denne klasse er uskadelig - selv ved langvarig stråling, eller laseren er anbragt, så der ikke kan trænge stråling ud.
Lasermaskiner i klasse 2: Disse omfatter synlige lasere (for eksempel laserpointers med en udgang under 1mW), som kun er sikre for øjnene med kortvarig stråling under 0,25 sekunder.
Lasermaskiner i klasse 3: Den tilgængelige laserstråling er under alle omstændigheder farlig for øjet. Vær også særligt opmærksom på refleksioner (f.eks. ved refleksive materialeoverflader). Trotec har ingen lasersystemer i laserklasse 3.
Lasermaskiner i klasse 4: Her kan der forekomme skader på øjne og hud, eller der kan udløses brænde indenfor laserens farezone. Med denne laserklasse er brugeren forpligtet til fuldt ud at overholde beskyttelsesbestemmelserne.

Hvilken sikringsklasse har de individuelle Trotec-lasermaskiner?

Speedy lasergraveringsmaskiner

Produktoversigt Laserydelse (i watt) Lasertype Sikringsklasse Påkrævede sikkerhedsforanstaltninger
Speedy 100 30, 45, 60 W  CO2 2 nej
Speedy 100 flexx 30, 45, 60 W CO2
20, 30 W fiber
CO2 og fiber 2 nej
Speedy 300 30, 45, 60, 80, 100, 120 W CO2 2 nej
Speedy 300 flexx 30, 45, 60, 80, 100, 120 W CO2
20, 30, 50 W fiber
CO2 og fiber 2 nej
Speedy 360 60, 80, 100, 120 W CO2 2 nej
Speedy 360 flexx 60, 80, 100, 120 W CO2
20, 30, 50 W fiber
CO2 og fiber 2 nej
Speedy 400 * 60, 80, 100, 120 W CO2 2 nej
Speedy 400 flexx* 60, 80, 100, 120 W CO2
20, 30, 50 W fiber
CO2 og fiber 2 nej
         
*hvis laseren er udstyret med en luge     4 ja

SP laserskærere

Produktoversigt Laserydelse (i watt) Lasertype Sikringsklasse Påkrævede sikkerhedsforanstaltninger
SP500 * 40-200 W CO2 2 nej
SP1500 60-400 W CO2 2 nej
SP2000 60-400 W CO2 2 nej
SP3000 60-400 W CO2 2 nej
         
*hvis laseren er udstyret med en luge     4 ja

SpeedMarker mærkningslasere

Produktoversigt Laserydelse (i watt) Lasertype Sikringsklasse Påkrævede sikkerhedsforanstaltninger
SpeedMarker 50 (uden løftedør) 20, 30, 50 W fiber 4 ja
SpeedMarker 300* 20, 30, 50 W fiber 2 nej
SpeedMarker 700 30-45 W CO2
20, 30, 50 W fiber
CO2 og fiber 2 nej
SpeedMarker 1300 20, 30, 50 W fiber 2 nej
SpeedMarker 1350 20, 30, 50 W fiber 2 ja
SpeedMarker 1600 20, 30, 50 W fiber 2 nej
         
         
*hvis laseren er udstyret med en luge     4 ja

Laserati

Produktoversigt Laserydelse (i watt) Lasertype Sikringsklasse Påkrævede sikkerhedsforanstaltninger
Laserati

100 eller 200 W

CO2 2 nej

Hvilket sikkerhedsudstyr har en Trotec laser?

interlock sikkerhedsafbyder-Speedy400
Alle Trotec lasermaskiner er CE-kompatible og overholder dermed de obligatoriske sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige krav i EF-Maskindirektivet 2006/42/EF. Her finder du en oversigt over maskinspecifikt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr, som gør vores lasere til en af de sikreste i deres klasse i hele verden.
interlock sikkerhedsafbyder-Speedy400

Interlock sikkerhedsafbyder

Beklædningselementer, sidecovers/frontafskærmning og beskyttelsescoveret er beskyttelse for laseren. Disse afskærmninger er monteret med interlock sikkerhedsafbrydere. Hvis beskyttelsescoveret på et anden interlock-sikret cover åbnes, afgives et lydsignal og lasermaskinen stopper straks laserprocessen. Dermed sikres den maksimale sikkerhed for brugeren til hver en tid.
all-round fotocellesystem til SP laserskærere

All-round fotocellesystem til SP laserskærere

Et bevægeligt fotocellesystem omkring sikkerhedsstoppene på x-akserne definerer en all-round beskyttelseszone rundt om arbejdsområdet. Hvis brugeren træder ind i denne beskyttelseszone, stopper laseren straks. Mere om Trotec's sikkerhedssystem

Beskyttelsescover

Til alle lukkede lasersystemer, som f.eks.: Speedy lasergraveringsserien eller SP laserskærer-serien, giver akryl-coveret ekstra beskyttelse mod laserlyset. Afhængigt af laserkilden anvendes der forskellige beskyttelsescovers. For eksempel har lasermaskiner med en CO2 laserkilde et blå akrylcover, mens maskiner med en fiberlaserkilde har et grøn cover. På grund af akrylglassets farve, absorberes laserlyset fuldstændigt, hvilket giver laserbrugeren en endnu bedre beskyttelse.

Temperatursensor med advarselssignal

Nogle materialer (f.eks. akryl) har tendens til at flamme op, særligt ved laserskæring. Den særligt udviklede temperatursensor advarer laserbrugeren, når temperaturen i arbejdsområdet overstiger en kritisk værdi. Operatøren kan straks reagere på det akustiske advarselssignal og afbryde laserprocessen. Ikke desto mindre bør lasermaskiner aldrig stå uden opsyn, når de er i brug. Mere om temperatursensoren
sikkerhedsafbryder speedy-400

Sikkerhedsafbryder til øjeblikkelig afbrydelse af strømforsyningen

I farlige situationer, kan strømforsyningen afbrydes ved hjælp af forskellige sikkerhedsabrydere og sikkerhedsknapper. Laserbearbejdningen stopper øjeblikkeligt.
  • Hovedafbryder: Strømmen afbrydes
  • Nøgleafbryder: Motor, laserkilde og elektronik tilføres ingen energi
  • Nødstop: Det elektrisk kredsløb afbrydes, laserstrålen og alle bevægelser stoppes
lasersikkerhedsundervisning

Lasersikkerhedsundervisning

Ved installationen af din Trotec lasermaskine modtager du vigtige instrukser angående sikker håndtering af laseren. Desuden tilbyder vores Trotec Academy et omfattende undervisningsprogram.

Er du interesseret i et halvdagskursus i lasersikkerhed?

Kontakt os

Fordi individuelle krav kræver individuel rådgivning! ?
Vi rådgiver dig uden ekstra omkostninger.

Kontakt os
Stolt medlem af troGROUP Logo