--------------------------

Pierwsze kroki z laserem Trotec

Na co zwracać uwagę w trakcie rozruchu maszyny lub przy rozpoczynaniu codziennych zadań? Dowiedz się więcej o rozpoczynaniu pracy z laserem Trotec.

start-a-laser-machine

Co należy zrobić przed rozruchem maszyny laserowej:

 1. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia maszyny laserowej (zasilanie elektryczne, PC, system odciągu) są prawidłowe i odpowiednio podłączone.
 2. Dokonać inspekcji wzrokowej stanu maszyny laserowej. Upewnić się, że wszystkie mechanizmy swobodnie się poruszają, i sprawdzić, czy nie ma żadnych materiałów pod stołem obróbczym.
 3. Upewnić się, że obszar roboczy i elementy optyki są czyste, a w razie potrzeby je oczyścić. (Dodatkowe informacje na ten temat podano w instrukcji obsługi w rozdziale Regularna konserwacja).
 4. Sprawdzić system odciągu, a w razie potrzeby aktywować system chłodzenia.
 5. Sprawdzić, czy filtry i węgiel aktywowany w systemie odciągu są założone zgodnie z wskazaniem.
 6. Zamknąć pokrywę ochronną.

W przypadku lasera chłodzonego wodą włączyć system chłodzenia przed włączeniem maszyny laserowej.

switch on laser machine

Przed włączeniem maszyny laserowej należy wykonać następujące czynności:

 1. Włączyć główne zasilanie elektryczne maszyny laserowej, naciskając przełącznik główny.
 2. Przekręcić przełącznik z kluczem na panelu sterowania (zależnie od maszyny).
 3. Jeśli są zamknięte wszystkie pokrywy z wyłącznikami zabezpieczającymi, system zacznie ustawianie w punkcie referencyjnym od razu po uruchomieniu.
 4. Po włączeniu maszyny laserowej stół obróbczy przesuwa się całkowicie w dół, a głowica obróbcza przesuwa się do punktu zerowego (punkt w lewym górnym rogu).
 5. Po prawidłowym wykonaniu ustawiania w punkcie referencyjnym, któremu towarzyszy dźwięk oraz powoli i stale migające lampki LED maszyna jest gotowa do pracy.

Laser nie ustawia się prawidłowo w punkcie referencyjnym? Tutaj można znaleźć Instrukcję rozwiązywania problemów.

exhaust system atmos

Przed włączeniem systemu odciągu należy wykonać następujące czynności:

Sterowanie dwukierunkowe (kabel łączący) systemu odciągu Atmos komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem JobControl®, SpeedMark lub DirectMark firmy Trotec. System odciągu jest włączany jednocześnie z uruchomieniem obróbki laserowej i wyłączany w momencie zakończenia pracy lasera. Jeśli używa się innego systemu odciągu, należy go włączyć i wyłączyć ręcznie przed obróbką laserową.

Aby zapewnić prawidłowe parametry odciągu, zalecamy dostosowanie czasów realizacji zadania i monitorowania systemu odciągu do konkretnego materiału. Czasy realizacji zadania i monitorowania można indywidualizować w menu oprogramowani JobControl®: Settings > Options > Hardware > Exhaust system > Lead time / Follow-up time (Ustawienia > Opcje > Sprzęt > System odciągu > Czas realizacji zadania / Czas monitorowania). Dzięki temu na przykład podczas obrabiania materiałów o krytycznej emisji dymu system odciągu pracuje ze 100% wydajnością, aby całkowicie odprowadzić pył na początku / na końcu obróbki.

switch off laser machine

Przed wyłączeniem maszyny laserowej należy wykonać następujące czynności:

 1. Przekręcić przełącznik z kluczem na panelu sterowania (jeśli jest dostępny) w lewo.
 2. Odłączyć główne zasilanie elektryczne maszyny, naciskając przełącznik główny.

Potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji?

Wciąż masz problemy z włączaniem lub wyłączaniem maszyny? A może maszyna nie ustawia się prawidłowo w punkcie referencyjnym? Skontaktuj się z naszym Serwisem Technicznym. Zajmiemy się tym problemem i szybko znajdziemy rozwiązanie.

Kontakt z nami

Co może Cię jeszcze zainteresować:

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo