De første trin med din Trotec Laser

Hvad skal man være opmærksom på under ibrugtagning af maskinen, eller når man starter på de daglige opgaver? Læs mere om at komme godt i gang med din Trotec laser.

start-a-laser-machine

Træf følgende foranstaltninger, før du tager din laser i brug:

 1. Kontroller, at alle lasermaskinens forbindelser (strømforsyning, pc, udsugningssystem) er tilsluttet korrekt.
 2. Inspicer lasermaskinens tilstand visuelt. Kontroller, at alle mekanismer bevæger sig frit og at der ikke er materialer under arbejdsbordet.
 3. Kontroller, at arbejdsområdet og optikken er ren. Rengør, hvis det er nødvendigt. (Du finder yderligere oplysninger om dette i driftsvejledningen under Regelmæssig vedligeholdelse).
 4. Kontroller udsugningssystemet og aktiver kølesystemet, hvis det er nødvendigt.
 5. Kontroller, om udsugningssystemets filtre og aktivkul er isat som angivet.
 6. Luk sikkerhedsafskærmningen.

Hvis du har en vandkølet laser, så tænd for kølesystemet, før du tænder for lasermaskinen.

switch on laser machine

Gør sådan, før du tænder for lasermaskinen:

 1. Tilslut lasermaskinens strømforsyning ved at slå hovedafbryderen til.
 2. Drej nøglekontakten på kontrolpanelet (maskinspecifik).
 3. Hvis alle afskærmninger med sikkerhedsafbrydere er lukket, vil systemet starte referenceringen lige efter opstarten.
 4. Når lasermaskinen tændes, bevæger arbejdsbordet sig helt ned og bearbejdningshovedet bevæger sig til nulpunktet (punktet i hjørnet øverst til venstre).
 5. Så snart referencekørslen er blevet fuldført korrekt med et akustisk signal og LED-lamperne blinker langsomt og konstant, er maskinen klar til brug.

Referencerer laseren forkert? Her kan du finde Instruktioner til fejlfinding.

exhaust system atmos

Gør sådan, før du tænder for udsugningssystemet:

Atmos-udsugningssystemets tovejskontrol (forbindelseskabel) kommunikerer direkte med Trotec JobControl®-, SpeedMark- eller DirectMark-softwaren. Udsugningssystemet aktiveres samtidig med at laserbearbejdningen startes og stopper, når laserjobbet afsluttes. Hvis der anvendes et andet udsugningssystem, skal det tændes og slukkes manuelt før laserbearbejdningen.

For at sikre en korrekt udsugning, anbefaler vi, at du justerer udsugningssystemets start- og efterløbstider, afhængigt af materialet. Du kan tilpasse start- og efterløbstider i JobControl® under Indstillinger > Funktioner > Hardware > Udsugningssystem > Starttid / efterløbstid. Dette sikrer, at udsugningssystemet kører med en ydelse på 100 %, når der f.eks. bearbejdes materialer med en kritisk røgudvikling, for at udsuge støvet fuldstændigt i begyndelsen / ved afslutningen af bearbejdningen.

switch off laser machine

Gør sådan, før du slukker for lasermaskinen:

 1. Drej nøglekontakten på kontrolpanelet (hvis det findes) mod venstre.
 2. Afbryd maskinens strømforsyning ved at slå hovedafbryderen fra.

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger?

Har du stadig problemer med at tænde eller slukke for maskinen? Eller referencerer maskinen forkert? Så kontakt venligst vores tekniske support. Vi tager os af problemet og finder hurtigt en løsning.

Kontakt os

Du er måske også interesseret i:

Få personlig support fra vores lasereksperter.
Teknisk support
Stolt medlem af troGROUP Logo