Det perfekte miljø
til din laser

Med få tips og tricks kan du skabe de optimale betingelser for dit Trotec lasersystem &ndash i en kvælende sommervarme eller en kølig vintertid.

Generelt er følgende gældende:

De følgende betingelser er ideelle for Trotec laserenheder:
  • Rumtemperatur mellem +15 °C og +25 °C (59 °F – 82 °F)
  • Relativ luftfugtighed mellem 45% og 65% 
Du bør også beskytte enheden fra direkte sollys.

Problemer om vinteren

Om vinteren kan nattemperaturen ryge ned under de anbefalede betingelser. Dette kan medføre kondensation i laserrøret og dermed beskadigelser. Desuden kan smørefedt og olier hærde og dermed påvirke mekaniske dele.

Men du kan undgå disse problemer!

Vores tips i den kolde sæson

Installer en frostbeskytter på varmeanlægget for at undgå, at stuetemperaturen falder under den optimale temperatur på +15 °C (59 °F). Du kan også opvarme lokalet langsomt, før laseren anvendes. Placér ikke lasere for tæt på varmekilden, da den varme luft kan blive suget ind som køleluft og føre til, at laseren lukker ned på grund af overophedning.

Har du en vandkølet enhed?

Pak den ind i en isolerende hætte om natten for opretholde temperaturen. Hvis kølemidlet når ned på en temperatur under +15 °C (59 °F), kan maskinen af sikkerhedsgrunde ikke tændes.

Yderligheder om sommeren

Om sommeren udsættes laserapparater for solens varme og for kulden fra air condition-anlæg. Begge dele kan medføre problemer. Høj omgivelsestemperatur kan især have en negativ virkning på funktionaliteten.

Men med vores tips behøver det slet ikke at blive et problem! Gør brug af de følgende tips for at undgå disse problemer.

Sommertips til din laser:

  • Undgå direkte sollys. Hvis din laser er placeret tæt på vinduet, så luk for persienner eller skodder.
  • Placer heller ikke laseren og dens tilbehør direkte i luftstrømmen fra en air conditioner, da dette kan nedkøle delene for meget.
  • God luftcirkulation i rummet undgår varmeophobning – så åbn vinduet af og til og sørg for ventilation.

Fordi individuelle krav kræver individuel rådgivning! ?
Vi rådgiver dig uden ekstra omkostninger.

Kontakt os
Stolt medlem af troGROUP Logo