--------------------------

Den perfekta miljön
för din laser

Med några tips och trick, kan du skapa optimala förhållanden för ditt Trotec lasersystem – vare sig det är tryckande sommarvärme eller en frisk vinterbris.

Som regel gäller följande:

Följande förhållanden är idealiska för Trotecs laserenheter:
  • Rumstemperatur mellan +15 °C och +25 °C (59 °F – 82 °F)
  • Relativ fuktighet mellan 45 % och 65 % 
Du bör också skydda enheten mot direkt solljus.

Problem på vintern

På vintern kan temperaturer nattetid falla under de rekommenderade förhållandena. Detta kan leda till kondens i laserröret och därigenom orsaka skada. Dessutom kan fetter och oljor härda, vilket påverkar de mekaniska delarna.

Men du kan undvika dessa problem!

Våra tips för den kalla säsongen

Montera ett frostskydd på värmaren för att se till att inte rumstemperaturen faller under optimala +15 °C (59 °F). Du kan också värma upp rummet långsamt innan du använder lasern. Placera inte lasern för nära värmekällan, eftersom den varma luften kan dras in som kylluft, vilket gör att lasern stängs av på grund av överhettning.

Har du en vattenkyld enhet?

Linda in den i en isolerande huva över natten för att hålla temperaturen. Om kylvätskan har en lägre temperatur än +15 °C (59 °F), kan maskinen av säkerhetsskäl inte sättas på.

Ytterligheter på sommaren

På sommaren utsätts laseranordningar för solens värme och för kylan från luftkonditioneringssystem. Endera kan leda till problem. Hög omgivningstemperatur kan i synnerhet påverka funktionaliteten negativt.

Men med våra tips ska allt detta inte vara något problem! Använd följande tips för att undvika problem.

Sommartips för din laserenhet:

  • Undvik direkt solljus. Om din laser ligger nära ett fönster, stäng persiennerna eller luckorna.
  • Placera inte lasern och dess tillbehör direkt i luftflödet från en luftkonditionering, eftersom det här kan kyla ner delarna för mycket.
  • Bra luftcirkulation i rummet undviker värmeuppbyggnad – så öppna bara fönstret då och då och ventilera.

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo