--------------------------

De eerste stappen met uw Trotec laser

Waar moet ik op letten tijdens de inbedrijfstelling van de lasermachine of als ik met mijn dagelijkse werkzaamheden begin? Meer informatie over beginnen met uw Trotec laser.

start-een-lasermachine

Neem de volgende maatregelen voordat u uw laserapparaat in bedrijf stelt.

 1. Controleer of alle aansluitingen van het laserapparaat (netvoeding, pc, afzuigsysteem) correct zijn en goed in hun contactpunten zitten.
 2. Voer een visuele inspectie uit over de toestand van het laserapparaat. Zorg dat alle mechanismes vrijelijk kunnen bewegen en controleer of er geen materiaal onder de bewerkingstafel ligt.
 3. Zorg dat het werkgebied en de optieken schoon zijn; maak ze eventueel schoon. (Meer informatie hierover kunt u vinden in de bedrijfshandleiding onder Regelmatig onderhoud).
 4. Controleer het afzuigsysteem en activeer het koelsysteem, indien nodig.
 5. Controleer of de filters en het actieve koolstof van het afzuigsysteem zijn geladen zoals aangegeven.
 6. Sluit de beschermkap.

Als u een watergekoelde laser hebt, schakelt u het koelsysteem in voordat u het laserapparaat inschakelt.

stel de lasermachine in

Ga als volgt te werk voordat u het laserapparaat inschakelt:

 1. Schakel de netvoeding van het laserapparaat in door de hoofdschakelaar in te drukken.
 2. Draai de sleutelschakelaar op het bedieningspaneel (machinespecifiek).
 3. Als alle kleppen met veiligheidsstroomonderbrekers zijn gesloten, begint het systeem direct na het opstarten met refereren.
 4. Als het laserapparaat wordt ingeschakeld, beweegt de bewerkingstafel helemaal naar beneden en beweegt de bewerkingskop naar het nulpunt (punt in de linker bovenhoek).
 5. Zodra het refereerproces correct is voltooid, weerklinkt een akoestisch geluid en gaan de ledlampen langzaam en gelijkmatig knipperen. De machine is nu gereed voor bedrijf.

Refereert de laser incorrect? Hier vindt u oplossingen voor problemen.

afzuigysysteem atmos

Ga als volgt te werk voordat u het afzuigsysteem inschakelt:

De bidirectionele regeling (aansluitkabel) van het Atmos-afzuigsystemen communiceert rechtstreeks met de Trotec JobControl®, SpeedMark of DirectMark-software. Het afzuigsysteem wordt tegelijk gestart met het begin van de laserwerkzaamheden en stopt als de lasertaak is beëindigd. Als een ander afzuigsysteem wordt gebruikt, schakelt u dit handmatig in voordat u begint met de laserbewerking.

Om de juiste afzuigprestaties te garanderen raden wij u aan de aanloop- en opvolgingstijden van het afzuigsysteem in te stellen, afhankelijk van het materiaal. U kunt de aanloop- en opvolgingstijden aanpassen in JobControl® onder Instellingen > Opties > Hardware > Afzuigsysteem > Aanlooptijd/opvolgingstijd. Dit zorgt, bijvoorbeeld bij het bewerken van materialen met kritische rookuitstoot, dat het afzuigsysteem met 100% uitvoer loopt om volledig alle stof aan het begin/het einde van het bewerken afzuigt.

schakel de lasermachine uit

Ga als volgt te werk voordat u het laserapparaat uitschakelt:

 1. Draai de sleutelschakelaar op het bedieningspaneel, indien aanwezig, naar links.
 2. Koppel de hoofdvoeding van het apparaat los door de hoofdschakelaar in te drukken.

Hebt u hulp of meer informatie nodig?

Hebt u nog steeds moeite met het in- en uitschakelen van het apparaat? Of refereert het apparaat niet correct? Neem dan contact op met onze Technische Dienst. Wij zullen het probleem dan bekijken en snel een oplossing zoeken.

Neem contact met ons op

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in het volgende:

Ontvang persoonlijke ondersteuning van onze laserexperts.

Technische ondersteuning
Trots lid van troGROUP Logo