--------------------------

Co oznaczają parametry lasera?

Optymalne parametry lasera do grawerowania i cięcia dla zastosowań lasera CO2


Co tak naprawdę oznaczają parametry takie jak moc, ppi, Hz, przejścia, Air Assist, Oś Z? Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie.

Parametry mocy i prędkości

Parametry mocy i szybkości to najważniejsze ustawienia w bazie danych materiałów. Ich wartość można ustawić jako procent pomiędzy 0 a 100%. Parametr mocy lasera opisuje moc wyjściową lasera. 100% to moc maksymalna. Dla grawerowania ciemnego drewna lub pieczątek wskazana jest większa moc lasera, podczas gdy mniejsze wartości stosuje się do materiałów takich jak papier. Parametr szybkości lasera opisuje ruch głowicy lasera. Duże prędkości głowicy lasera skutkują krótkimi czasami ekspozycji; niskie prędkości skutkują długimi czasami ekspozycji. Na przykład: wielkoformatowe grawerowanie materiałów TroLase odbywa się przy dużych szybkościach pomiędzy 80 i 100%, jednak przy grawerowaniu zdjęć z wieloma szczegółami na drewnie, prędkość powinna być nie większa niż 10%. To ustawienie wpływa też na jakość cięcia laserowego. Zauważ, że szybkości cięcia i grawerowania nie są porównywalne. Zasadniczo, cięcie jest wolniejsze niż grawerowanie. „Duża" szybkość cięcia to 10%.

Parametry PPI i Hz

Parametr PPI (= pulses per inch - pulsy na cal) definiuje ile pulsów lasera przypada na cal grawerowania. Aby osiągnąć dobry efekt, wartość parametru PPI powinna być równa lub stanowić wielokrotność parametru DPI wybranego dla ustawień wydruku. W Ruby® ustawienia PPI są automatycznie dostosowywane do ustawień DPI. Po ustawieniu parametru na „Auto", JobControl automatycznie określi optymalną częstotliwość pulsów lasera.

Podczas procesu cięcia parametr Częstotliwości jest decydujący i jest podany w Hz (=Herce). Określa liczbę pulsów lasera na sekundę. Dla lasera CO2 wartość tego parametru można ustawić pomiędzy 1.000 a 60.000 Hz. Na przykład: jeśli chcesz uzyskać gładką krawędź przy cięciu akrylu, potrzebujesz wyższą temperaturę - dlatego jej wartość należy ustawić na min. 5.000 do 20.000 Hz. Z drugiej strony, przy cięciu drewna konieczna jest niska częstotliwość 1000 Hz, aby osiągnąć, na przykład, możliwie najjaśniejszą krawędź cięcia.


Parametr przejść

Parametr przejść określa liczbę przejść grawerowania lub cięcia. W przypadku niektórych materiałów, korzystne może być grawerowanie przy niskiej mocy i wysokiej szybkości, a następnie kilkukrotne powtórzenie procesu. To oznacza, że materiał będzie poddany mniejszej presji podczas przejścia. Na przykład takie podejście będzie prawidłowe w przypadku grawerowaniu typu „relief”.

Parametr Air Assist

Podczas grawerowania i cięcia laserowego, dopływ skompresowanego powietrza może znacznie wpłynąć na wyniki i je poprawić. Ponadto, Air Assist (nadmuch powietrza) chroni soczewkę przed uszkodzeniem, ponieważ zapobiega przyczepianiu się do niej kurzu. Jednocześnie nadmuch należy wyłączyć przy niektórych zastosowaniach lasera. Na przykład, podczas grawerowania materiałów do grawerowania TroLase - lepsze wyniki osiąga się bez nadmuchu. W takim przypadku należy sprawdzać soczewkę pod kątem zabrudzeń częściej niż kiedy nadmuch jest włączony.

Parametr osi Z

Oś Z opisuje ustawienie ogniskowej. Jeśli oś Z ustawiona jest na zero, pracuje „w zogniskowaniu", co oznacza, że zogniskowanie jest dokładnie na powierzchnię materiału. Jednak są zastosowania, w których pożądane jest celowe rozproszenie. Na przykład: w przypadku grawerowania dużych obszarów na TroLase, zalecamy rozogniskowanie do 2mm, aby uzyskać jednolite wyniki grawerowania. Dostępne są następujące wartości osi Z: - 5 mm (stół przesuwa się do góry, tj. bliżej materiału) do 127 mm (stół przesuwa się w dół, tj. dalej od materiału).

Użyteczne wskazówki przy określaniu parametrów lasera

Jak mogę szybko i łatwo ustalić optymalne parametry lasera dla mojego materiału? Opisaliśmy krótko kilka wskazówek i tricków.

Podstawowe parametry i ustawienia lasera

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Wsparcie techniczne
Dumny uczestnik troGROUP Logo