--------------------------
JobControl material database

Hvad betyder laserparametrene egentlig?

Optimale laserparametre til lasergravering og laserskæring ved CO2-laseranvendelser


Hvad betyder parametre som power, speed, ppi, Hz, pass, Air Assist, z-offset egentlig? Her er en kort forklaring.

Effekt- og hastighedsparametre

Effekt- og hastighedslaserparametrene er de mest vigtige indstillinger i materialedatabasen. De kan indstilles til en procentdel mellem 0 og 100%. Effekt-laserparametret angiver laserens udgangseffekt. 100% er maksimal effekt. Til mørke trægraveringer eller stempelgravering, skal du generelt bruge en høj effekt, hvorimod der anvendes lave værdier til materialer som papir. Hastighedslaserparametre beskriver laserhovedets bevægelse. Høje hastigheder medfører korte eksponeringstider, langsomme hastigheder medfører lange eksponeringstider. For eksempel graveres store graveringer på TroLase materialer i høje hastigheder mellem 80 og 100%, men ved fotogravering med mange detaljer på træ, skal hastigheden ikke overstige 10%. Denne indstilling påvirker kvaliteten af laserskæringen. Bemærk at skæring- og graveringshastigheder ikke kan sammenlignes. Grundlæggende er skæring langsommere end gravering. En "høj" skæringshastighed er 10%.

PPI- og Hz-parametre

PPI parameteret (=pulses per inch) bestemmer hvor mange laserimpulser pr. tomme, som anvendes til graveringen. For at opnå et godt resultat, skal dette være det samme eller et multiplum af den valgte dpi i udskriftsindstillingerne. I Ruby® tilpasses PPI-indstillingerne automatisk til DPI-indstillingerne. Hvis du indstiller dette parameter på "Auto", afgør JobControl automatisk den bedste opløsning for laserimpulserne.

Under skæringsprocessen er parameteret Frequency afgørende og angives i Hz (=Hertz). Det angiver antallet af laserimpulser pr. sekund. For en CO2-laser, kan denne værdi indstilles inden for et interval på 1.000 til 60.000 Hz. Hvis du for eksempel ønsker at opnå en glat kant ved skæring af akryl, har du brug for en højere temperatur og skal derfor indstille denne værdi til mindst 5.000 til 20.000 Hz. Modsat er det ved skæring af træ nødvendig med en lav frekvens på 1.000 Hz for eksempelvis at opnå en muligst lys skærekant.


Pass-parameter

Pass-parameteret bestemmer antallet af graverings- eller skæringspassager. Med nogle materialer, kan det for eksempel være en fordel at gravere med lav effekt og høj hastighed, og så gentage denne proces flere gange. Det betyder, at materialet belastes mindre pr. passage. For eksempel er denne metode passende ved reliefgravering.

Air Assist-parameter

Under lasergravering og laserskæring kan tilførslen af trykluft påvirke og forbedre resultaterne betydeligt. Desuden beskytter Air Assist linsen mod beskadigelse, da det forhindrer at der klæber støv på den. Dog er der anvendelser, hvor Air Assist bevidst slås fra. Ved gravering af TroLase graveringsmaterialer opnås eksempelvis et flottere graveringsresultat uden Air Assist. I dette tilfælde skal linsen kontrolleres for urenheder oftere end med Air Assist.

Z-offset parameter

Z-offset angiver fokusindstillingen. Hvis z-offset er indstillet til nul, arbejder det "i fokus", hvilket betyder at fokus er præcis på materialeoverfladen. Dog er der anvendelser, hvor en tilsigtet manglende fokusering er ønsket. For eksempel anbefaler vi ved gravering af store arealer på TroLase defokusering på 2mm for et konstant graveringsresultat. Følgende z-offset-værdier er mulige: - 5 mm (bordet bevæges op, dvs. tættere på materialet) op til 127 mm (bordet bevæges ned, dvs. længere væk fra materialet).

Nyttige tips til bestemmelse af laserparametre

Hvordan kan jeg hurtigt og nemt bestemme de optimale laserparametre til mit materiale? Vi har sammenfattet nogle tips & tricks til dig.

Laserparametre - grundlæggende og indstillinger

Få personlig support fra vores lasereksperter.
Teknisk support
Stolt medlem af troGROUP Logo