--------------------------
JobControl material database

Vad menas med laserparametrar?

Optimala laserparametrar för lasergravering och laserskärning för CO2-laserapplikationer


Vad betyder egentligen parametrar som effekt, hastighet, ppi, Hz, pass, Air Assist, z-offset? Här är en kort förklaring.

Effekt- och hastighetsparametrar

Effekt- och hastighetslaserparametrarna är de viktigaste inställningarna i materialdatabasen. De kan ställas in som procent mellan 0 och 100 %. Laserns effektparameter beskriver laserns uteffekt. 100 % är maximal effekt. För mörka trägraveringar eller stämpelgraveringar behöver du i allmänhet en hög effekt, medan låga värden används för andra material såsom papper. Laserns hastighetsparameter beskriver laserhuvudets rörelse. Snabba hastigheter leder till korta exponeringstider, och långsamma hastigheter leder till långa exponeringstider. Storskaliga graveringar av TroLase-material graveras till exempel vid höga hastigheter mellan 80 och 100 %, men för fotograveringar med mycket detalj på trä bör hastigheten inte överstiga 10 %. Denna inställning påverkar också kvaliteten på laserskärningen. Observera att skärnings- och graveringshastigheter inte är jämförbara. I grund och botten är skärning långsammare än gravering. En "hög" skärhastighet är 10 %.

PPI- och Hz-parametrar

Laserns PPI-parameter (=pulseringar per tum) bestämmer hur många laserpulser per tum som används för graveringen. För att uppnå ett bra resultat bör detta vara samma eller en multipel av den dpi som valts i utskriftsinställningen. I Ruby® anpassas PPI-inställningarna automatiskt till DPI-inställningarna. Om du ställer in denna parameter på "Auto", bestämmer JobControl automatiskt den optimala upplösningen för laserpulserna.

Under skärprocessen, är parametern Frekvens avgörande och anges i Hz (=Hertz). Den specificerar antal laserpulser per sekund. För en CO2 laser, kan värdet ställas in inom ett intervall från 1 000 till 60 000 Hz. Om du till exempel vill ha en slät kant när du skär akryl, behöver du högre temperaturer och sålunda är detta värde inställt på minst 5 000 till 20 000 Hz. Å andra sidan krävs en låg frekvens på 1 000 Hz vid skärning av trä, för att exempelvis uppnå den ljusaste möjliga skäreggen.


Pass-parameter

Laserns pass-parameter bestämmer antalet graverings- eller skärningspass. Med vissa material kan det till exempel vara fördelaktigt att gravera med lägre effekt och hög hastighet, och att sedan upprepa denna process flera gånger. Det betyder att materialet är mindre stressat per pass. Till exempel är detta tillvägagångssätt lämpligt för en reliefgravering.

Air Assist-parameter

Vid lasergravering och laserskärning kan tillförseln av tryckluft väsentligt påverka och förbättra resultaten. Vidare skyddar Air Assist linsen mot skador, eftersom den hindrar damm från att klibba fast vid den. Det finns emellertid applikationer där Air Assist-funktionen avsiktligt är avstängd. Vid gravering av TroLase-graveringsmaterial, till exempel, uppnås ett bättre graveringsresultat utan Air Assist. I detta fall måste linsen kontrolleras att den inte är smutsig oftare än med Air Assist.

Z-offset-parameter

Parameter z-offset beskriver fokusinställningen. Om z-offset är inställd på noll, fungerar den "i fokus", vilket innebär att fokus ligger exakt på materialytan. Det finns emellertid också tillämpningar där avsiktlig defokusering är önskvärd. Till exempel när du graverar stora områden på TroLase, rekommenderar vi att du defokuserar 2 mm för ett jämnt graveringsresultat. Följande z-offsetvärden är möjliga: - 5 mm (bordet rör sig uppåt, dvs. närmare materialet) upp till 127 mm (bordet rör sig nedåt, dvs. längre bort från materialet).

Användbara tips för att bestämma laserparametrar

Hur kan jag snabbt och enkelt bestämma de optimala laserparametrarna för mitt material? Vi har sammanfattat några tips & trick till dig.

Laserparametrar Grundläggande information och inställningar

Få personlig support från våra laserexperter.

Teknisk support
Stolt medlem av troGROUP Logo