--------------------------
JobControl material database

Šta laserski parametri znače?

Optimalni laserski parametric za lasersko graviranje i sječenje za CO2 laserske primjene


Šta parametri kao što su snaga, brzina, ppi, Hz, prolaz, Air Assist, z-offset zapravo znače? Ovdje je kratko objašnjenje.

Paramteri brzine i snage

Snaga i brzina su najvažnija laserska podešavanja u bazi podataka. Mogu biti postavljeni na podešavanja između 0 i 100%. Parametar laserske snage opisuje izlaznu snagu lasera. 100% je maksimalna snaga. Za graviranje tamnog drveta ili graviranje pečata, generalno je potrebna velika snaga, dok je mala snaga potrebna za materijale kako što je papir. Parametar laserske brzine opisuje kretanje laserske glave. Velika brzina vodi kratkim vremenima izlaganja, mala brzina suprotno. Na primjer, dugačka graviranja TroLase materijala su gravirani bri brzini između 80 i 100%, ali za graviranje slika sa mnogo detalja na drvetu, brzina ne bi trebala preći 10%. Ova podešavanja utiču na kvalitet laserskog sječenja. Napomena da brzine laserskog sječenja i graviranja nisu uporedive. U osnovi, sječenje je sporije u odnosu na graviranje. „Visoka“ brzina sječenja je 10%.

PPI i Hz parametri

The PPI parameter (=pulses per inch) determines how many laser pulses per inch are used for the engraving. To achieve a good result, this should be the same or a multiple of the dpi selected in the print setting. If you set this parameter to "Auto," JobControl automatically determines the optimal Rezolucija of the laser pulses. During the cutting Proces, the Frequency parameter is decisive and is given in Hz (=Hertz). It specifies the number of laser pulses per second. For a CO2 laser, the value can be set within a range of 1,000 to 60,000 Hz. For example, if you want to achieve a smooth edge when cutting acrylic, you need higher temperatures and thus this value is set to at least 5,000 to 20,000 Hz. On the other hand, when cutting wood a low frequency of 1000 Hz is necessary in order to achieve, for example, the brightest possible cutting edge.

Parametar prolaska

Parametar prolaza određuje broj prolaza graviranja ili sječenja. Sa nekim materijalima, na primjer, može biti prednost da se gravira sa manjom snagom ili većom brzinom i onda ponoviti ovaj proces nekoliko puta. Ovo znači da materijal je manje pod pritiskom po prolazu. Na primjer, ovaj pristup je odgovarajući za reljef graviranje.

Air Assist parametar

Tokom laserskog graviranja i sječenja, zaliha kompresovanog vazduha može zjančajno uticati i poboljšati rezultate. Dalje, Air Assist štiti sočivo od oštećenja, kao šti i zaustavlja prašinu da se lijepi prije svega. U svakom slučaju, postoje situacije gdje se „Air Assist“ namjerno isključuje. Kada se gravira TroLase materijal, na primjer, bolji rezulatati se postižu bez ove funkcije. U ovom slučaju, sočivo mora biti provjereno češće nego sa „Air Assist“.

Z-offset parameter

Z-offset opisuje podešavanje fokusa. Ako je je z-offset podešena na nula, radi „u fokusu“, što znači da je fokus tačno na površini materijala. U svakom slučaju, postoje primjene u kojima je defokusiranje poželjno. Na primjer, kada graviramo velike površine na TroLase, preporučujemo defokusiranje 2mm za konzistentne rezultate graviranja. Sledeće vrijednosti za z-offset su moguće: - 5mm (tabla se pomjera gore, bliže materijalu) do 127mm (tabla se pomjera dole, dalje od materijala).

Korisni prijedlozi za određivanje parametara lasera

Kako mogu brzo i lako odrediti optimalne parametre za moj materijal? Sumirali smo određene prijedloge i trikove za Vas.

Osnove laserskih parametara i podešavanja

Dobijte ličnu podršku od naših stručnjaka za lasere.

Tehnička podrška
Ponosni član troGROUP Logo