Den snabbaste lasermaskinen på marknaden

  • Graveringshastighet på upp till 4,32 m/s
  • HDLR Technology™ säkerställer precision vid hög hastighet
  • OptiMotion™ ger upp till 8 x snabbare skärning

Lasergravering: oöverträffad hastighet och produktivitet

Speedy-lasermaskinerna är erkända som de snabbaste lasermaskinerna på marknaden och har en branschledande produktivitet som sätter ribban för graveringseffektivitet. Dessa medelstora lasergraverare är noggrant optimerade för att ge resultat av högsta kvalitet även vid exceptionella hastigheter, vilket gör dem till de snabbaste i sin klass. Med förmågan att upprätthålla hög kvalitet vid maximala graveringshastigheter på upp till 4,32 meter per sekund är de oöverträffat produktiva. Dessutom garanterar integreringen av HDLR Technology™ högsta precision, så att även de minsta detaljerna och bokstäverna förblir skarpa och distinkta, till och med när de används i höga hastigheter.

Revolutionerande laserskärning

OptiMotion™ frigör oöverträffad hastighet

OptiMotion™, det banbrytande banplaneringssystemet från Trotec, omdefinierar laserskärning med sin oöverträffade effektivitet. Den ger den högsta skärhastigheten med bibehållen högsta kvalitet. Speedy 360 och 400, som är utrustade med OptiMotion™, uppnår skärhastigheter som är upp till åtta gånger snabbare än jämförbara lasermaskiner på marknaden. OptiMotion™ utnyttjar realtidsberäkningar och optimeringar baserade på geometrin, vilket säkerställer utmärkta kurvor och maximerar genomströmningen. Jämförande tester med konkurrerande maskiner visar att OptiMotion™ kan utföra skäruppgifter upp till åtta gånger snabbare, med bibehållen acceptabel kvalitet.

Eliminera behovet av snabb parametersökning: effektivisera förberedelsen av laserfiler

OptiMotion™ revolutionerar laserfilberedningen genom att söka efter optimala hastighetsparametrar automatiskt. Operatören behöver bara fastställa vilken kraft och hastighet som krävs för att skära i materialet - oavsett skärgeometrin. Under bearbetningen justerar OptiMotion™ hastighet och acceleration dynamiskt baserat på geometrin, vilket sparar värdefull tid för förberedelse av laserfilen. Med denna innovation blir det mycket enkelt att fastställa hastighetsparametrar. För ett laserjobb utan OptiMotion™ krävs sju olika hastighets- och effektparametrar för att maximera hastigheten. När OptiMotion™ används är det däremot bara en parameter - förmågan att skära genom materialet - som behöver fastställas och OptiMotion™ sköter resten. Medan OptiMotion™ påskyndar laserprocessen marginellt, ligger den verkliga tidsvinsten i elimineringen av parametersökning. Genom att spara 15 minuter på parameterupptäckt en gång om dagen kan en användare till exempel spara 1 timme och 15 minuter varje vecka (under 5 arbetsdagar), totalt 58 timmar per år (under 200 arbetsdagar), vilket motsvarar mer än en veckas sparad tid per år.

Compare Trotec laser with competitors :

  • Medan appliceringen av rektangulärerna med rundade kanter är 100 % färdig med Trotec Speedy 400, är applikationen endast klar till 29 % hos konkurrent 1 och till 12 % hos konkurrent 2. Det visar att Speedy 400 med OptiMotionTM är mer än 3,5 gånger snabbare än konkurrent 1 och mer än 8 gånger snabbare än konkurrent 2, och att den levererar en liknande kvalitet.

Trotec Speedy 400

100 % slutfört

Konkurrent 1

29 % slutfört

Konkurrent 2

12 % slutfört

  • Appliceringen av bokstäverna "cmyk" visar liknande resultat. Medan jobbet är 100 % färdigt med Trotec Speedy 400, är applikationen endast klar till 44 % hos konkurrent 1 och till 15 % hos konkurrent 2. Med andra ord är Trotec Speedy 400 2,3 gånger snabbare än konkurrent 1 och 6,5 gånger snabbare än konkurrent 2.

Trotec Speedy 400

100 % slutfört

Konkurrent 1

44 % slutfört

Konkurrent 2

15 % slutfört

Speedy-serien
Optimal för att starta en verksamhet eller för att öka din produktionskapacitet.

Upptäck våra lasergraverare och laserskärare

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Stolt medlem av troGROUP Logo