Den snabbaste lasermaskinen på marknaden

Högsta produktivitet vid gravering

Den nya Speedy 400 är optimerad för att uppnå högsta kvalitetsresultat med ännu högre hastigheter - detta är branschens snabbaste och mest produktiva lasergraverare i mellanstorlek. Den nya modellen ger högkvalitativa resultat även med sin maximala graveringshastighet på 170 tum per sekund - vilket är 30 tum snabbare per sekund än den tidigare modellen. 


Åtta gånger snabbare skärning med OptiMotionTM

Maximal skärhastighet med högsta skärkvalitet - det är detta som rörelsekontrollen hos det nya innovativa Trotec-banplaneringssystemet OptiMotionTM står för. Speedy 400 skär upp till åtta gånger snabbare än jämförbara lasermaskiner på marknaden. OptiMotionTM optimerar och beräknar skärhastigheten och accelerationen i realtid baserat på geometrin. OptiMotionTM levererar hög kvalitet i kurvor och maximal genomströmning.

Tester med konkurrentenheter har visat att skärjobb kan utföras upp till åtta gånger snabbare med OptiMotionTM. Jämförelsen mellan Trotec Speedy 400 och två matchande konkurrerande maskiner är baserad på acceptabel appliceringskvalitet. Genom att jämföra dessa jobb kan man se att om du vill ha en liknande kvalitet på resultatet, kan konkurrerande maskiner inte arbeta lika snabbt som Trotec Speedy 400. Som ett resultat görs bara en bråkdel av applikationen vid samma tillfälle.

Trotec Speedy 400

100 % slutfört

Konkurrent 1

29 % slutfört

Konkurrent 2

12 % slutfört

Medan appliceringen av rektangulärerna med rundade kanter är 100 % färdig med Trotec Speedy 400, är applikationen endast klar till 29 % hos konkurrent 1 och till 12 % hos konkurrent 2. Det visar att Speedy 400 med OptiMotionTM är mer än 3,5 gånger snabbare än konkurrent 1 och mer än 8 gånger snabbare än konkurrent 2, och att den levererar en liknande kvalitet.

Trotec Speedy 400

100 % slutfört

Konkurrent 1

44 % slutfört

Konkurrent 2

15 % slutfört

 Appliceringen av bokstäverna "cmyk" visar liknande resultat. Medan jobbet är 100 % färdigt med Trotec Speedy 400, är applikationen endast klar till 44 % hos konkurrent 1 och till 15 % hos konkurrent 2. Med andra ord är Trotec Speedy 400 2,3 gånger snabbare än konkurrent 1 och 6,5 gånger snabbare än konkurrent 2.

Här behövs ingen sökning av hastighetsparametrar - vilket sparar värdefull tid vid laserfilförberedelser

OptiMotionTM söker automatiskt efter optimala hastighetsparametrar. Med andra ord: Operatören behöver bara bestämma vilken kraft och hastighet som krävs för att skära i materialet - oavsett skärgeometrin. Vid utförandet av jobbet reglerar OptiMotion™ hastigheten och accelerationen i realtid beroende på geometrin. För operatören kan därmed värdefull tid sparas vid förberedelsen av laserfilen. Den här innovativa hastighetsparametern gör justeringen mycket bekväm.

I laserjobb utan OptiMotionTM 7 behövs olika hastighets- och effektparametrar för att maximera hastigheten. För laserjobb behöver OptiMotionTM endast ställa in en parameter - kraftinställningen för att skära i materialet - sedan gör OptiMotionTM resten. OptiMotionTM är något snabbare i laserprocessen men med realtidsbesparingen är det inte nödvändigt att söka efter parametrar. Om en användare till exempel kan spara 15 minuter på att söka parametrar en gång om dagen, kan hen spara 1 timme och 15 min per vecka (5 dagar per vecka) och 58 timmar på 1 år (med 200 arbetsdagar), vilket är mer än 1 vecka per år

Speedy-serien
Optimal för att starta en verksamhet eller för att öka din produktionskapacitet.

Upptäck våra lasergraverare och laserskärare

Questions about features and options?
We're happy to help.

Request more
information now.

Stolt medlem av troGROUP Logo