Najbrža laserska mašina na tržištu

Najveća produktivnost u graviranju

Optimizovan za postizanje najkvalitetnijih rezultata pri još većim brzinama, novi Speedy 400 najbrža je i najproduktivnija mašina srednje veličine za lasersko graviranje u industriji. Novi model daje visokokvalitetne rezultate čak i pri maksimalnoj brzini graviranja od 170 inča u sekundi - što je za 30 inča u sekundi brže od prethodnog modela. 


Osam puta brže sečenje sa OptiMotionTM

Maksimalna brzina sečenja uz najviši kvalitet sečenja - to je ono što predstavlja kontrola pokreta OptiMotionTM - novi Trotec-ov inovativni sistem za planiranje putanje. Novi Speedy 400 je do osam puta brži pri sečenju od uporedivih laserskih mašina na tržištu. Pri korišćenju sistema OptiMotionTM, brzina sečenja i ubrzanje se računaju i optimizuju u stvarnom vremenu na osnovu geometrije. OptiMotionTM pruža visoki kvalitet u zakrivljenim delovima i maksimalnu propusnost.

Testovi u odnosu na konkurentne uređaje su pokazali da se poslovi sečenja mogu završiti do osam puta brže zahvaljujući sistemu OptiMotionTM. Poređenje mašine Trotec Speedy 400 i dve odgovarajuće konkurentske mašine zasniva se na prihvatljivom kvalitetu aplikacije. Poređenje ovih zadataka pokazuje da ako ciljate na postizanje sličnog kvaliteta, konkurentne mašine ne mogu da rade brzo kao Trotec Speedy 400. Kao rezultat, samo mali deo aplikacije se tada dovrši u isto vreme.

Trotec Speedy 400

100% završeno

Konkurent 1

29% završeno

Konkurent 2

12% završeno

U trenutku 100%-nog dovršetka aplikacije pravougaonika sa zaobljenim ivicama pomoću mašine Trotec Speedy 400, samo 29% aplikacije je dovršeno na konkurentnom uređaju 1 i 12% na konkurentnom uređaju 2. To pokazuje da je Speedy 400 sa sistemom OptiMotionTM više od 3,5 puta brži od konkurenta 1 i više od 8 puta brži od konkurenta 2, pritom pružajući rezultat sličnog kvaliteta.

Trotec Speedy 400

100% završeno

Konkurent 1

44% završeno

Konkurent 2

15% završeno

 Izrada slova "cmyk" pokazuje slične rezultate. U trenutku 100%-nog dovršetka zadatka na mašini Trotec Speedy 400, samo 44% aplikacije je dovršeno na konkurentnom uređaju 1 i 15% na konkurentnom uređaju 2. Drugim rečima, Trotec Speedy 400 je 2,3 puta brži od konkurenta 1 i 6,5 puta brži od konkurenta 2.

Nema pretraživanja parametara brzine - uštedite dragoceno vreme u laserskoj pripremi datoteka

OptiMotionTM automatski traži optimalne parametre brzine. Drugim rečima: Rukovalac samo treba da odredi snagu i brzinu koja ja potrebna za sečenje materijala - bez obzira na geometriju sečenja. Prilikom obrade zadatka, OptiMotion™ prilagođava brzinu i ubrzanje u stvarnom vremenu zavisno od geometrije. Rukovalac može da uštedi dragoceno vreme prilikom pripreme laserske datoteke. Štaviše, zahvaljujući ovoj inovaciji, određivanje parametara brzine postalo je veoma prikladno.

Za laserski zadatak bez sistema OptiMotionTM 7 potrebni su različiti parametri brzine i snage da bi se brzina dovela do maksimuma. Za zadatak koji se radi pomoću sistema OptiMotionTM treba odrediti samo jedan parametar - snagu sečenja materijala - sve ostalo završava OptiMotionTM. OptiMotionTM je nešto brži u procesu laserskog sečenja, ali ušteda u stvarnom vremenu je ta što nema potrebe za traženjem parametara. Na primer, ako korisnik može da uštedi 15 minuta za pronalaženje parametara jednom dnevno, može da uštedi 1 čas i 15 minuta nedeljno (5 dana nedeljno) i 58 časova godišnje (200 radnih dana), što je više od jedne nedelje godišnje

Serija Speedy
Idealna za pokretanje posla ili povećanje proizvodnih kapaciteta.

Otkrijte laserske gravere i sekače

Questions about features and options?
We're happy to help.

Request more
information now.