--------------------------

Automatisk fokusering

Den rätta inställningen av fokus - vilket innebär rätt avstånd mellan laserhuvudet och materialet som ska graveras - är avgörande för att uppnå bästa tillämpningsresultat. Trotec erbjuder olika fokuslägen:

Sonarteknik™

Den patenterade Sonarteknik™ är den enklaste metoden för digital fokusering på arbetsstyckets yta med lasergraverare. Den fastställer detta avstånd exakt och effektivt vid varje position på arbetsbordet. Med en knapptryckning kan ultraljudssensorn på laserhuvudet detektera ytan på arbetsstycket. Fokuspunkten identifieras sålunda automatiskt och arbetsbordet flyttas till rätt fokusposition.

Dessutom är det möjligt att fokusera lasern med hjälp av en integrerad ljusbalk, materialets tjocklek eller manuellt med hjälp av fokuseringsverktyg.

Ljusfältfokus

Detta fokusläge är baserat på sensorer (ljusbarriärer) installerade i sidled i höljet. Behandlingsbordet börjar automatiskt röra sig så snart detta fokusläge är aktiverat på lasersystemets tangentbord. Den uppåtgående rörelsen på bordet stannar så snart materialet som du satt in i förväg har passerat ljusbarriärerna. Den korrekta fokuspunkten har beräknats och du kan starta laserbehandlingen.

Ljusfältfokus är idealisk för platta ogenomskinliga material där materialets tjocklek är okänd.

Programvarufokus

Den optimala fokuspunkten beräknas i JobControl Software. I programvaran anger du materialtjockleken och linsen som används. Tack vare den dubbelriktade anslutningen vet datorn alltid exakt hur högt arbetsbordet är placerat. Baserat på informationen som du angav i programvaran flyttas bordet till rätt position med ett enkelt knapptryck.  

Detta fokusläge är idealiskt för bearbetning av material vars materialtjocklek är känd (t.ex. 6 mm akryl).

Fokuseringsverktyg

Varje fokuseringsverktyg är förinställt till brännvidden för den motsvarande linsen och är lämpligt färgkodat. Operatören hänger helt enkelt fokusverktyget på laserhuvudet och flyttar sedan arbetsbordet manuellt tills ytan på arbetsstycket som ska graveras berör fokuseringsverktyget. Nu är rätt fokuspunkt inställd. Detta fokusläge är snabbt och flexibelt.
Denna metod är speciellt användbar när du arbetar med många olika material, om materialtjockleken är okänd eller inte kan mätas och för cylindriska föremål.

Speedy-serien
Den optimala lasergraveraren och -skäraren för personalisering.

Upptäck våra lasergraverare och laserskärare

Har du frågor om funktioner och alternativ?
Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo