--------------------------

Automatsko fokusiranje

Pravilno podešavanje fokusa, tj. naći pravo rastojanje između laserske glave Trotec laserskog sistema i materijala koji se obrađuje, od ključnog je značaja za savršene rezultate graviranja i sječenja. Postoji nekoliko načina za fokusiranje:

Sonarna tehnologija™

Patentirani Sonarna tehnologija™ je najjednostavniji metod digitalnog fokusiranja na površini obratka pomoću laserskih gravera. On određuje ovu udaljenost izuzetno precizno i efikasno na svakom položaju radnog stola. Pritiskom na dugme, ultrazvučni senzor na laserskoj glavi detektuje površinu obratka. Tačka fokusa se tako automatski detektuje, a radni sto se automatski pomera u ispravan položaj fokusa.

Osim toga, moguće je fokusirati laser koristeći integrisanu svetlosnu traku, debljinu materijala ili ručno pomoću uređaja za fokusiranje.

Svjetlosna barijera

Ovaj način fokusiranja je baziran na foto ćelijama (svjetlosna barijera) koje su postavljene bočno na kućištu. Ako se aktivira fokusiranje na tastaturi laserskog sistema, radni sto se pomjera nagore. Čim prethodno umetnuti materijal presječe svjetlosnu barijeru, kretanje stola na gore se zaustavlja. Time je fokusiranje završeno i laserska obrada može početi.

Ovaj način fokusiranja je idealan za ravne materijale čija debljina nije poznata.

Softverski fokus

Optimalna fokusna tačka je izračunata u JobControl softveru. U softver unosite debljinu materijala i sočivo koje se koristi. Zahvaljujuči bidirekcionalnoj konekciji, računar uvijek zna tačno na kojoj visini radni sto je pozicioniran. Na osnovu unesenih informacija u softveru sto se pomjera do odgovarajuće pozicije sa samo jednim pritiskom na dugme.

Ovaj način fokusiranja je idealan za ravne materijale čija je debljina poznata.

Alat za fokusiranje - ručno fokusiranje

Svaki alat za fokusiranje je već unaprijed podešen za fokusnu dužinu odgovarajućeg sočiva i obilježen je odgovarajućom bojom. Operater jednostavno zakači alat za fokusiranje na glavu lasera i onda ručno pomjera sto lasera dok se površina radnog elementa koji se gravira ne dodirne sa alatom za fokusiranje. Ovako je fokusna razdaljina pravilno podešena. Ovaj način fokusiranja je brz i fleksibilan a posebno je koristan kada radite sa mnogo različitih materijala, kada je debljina nepoznata ili ne može biti izmjerena i za cilindrične objekte.

Serija Speedy
Idealan laserski graver i sekač za personalizaciju.

Otkrijte laserske gravere i sekače

Pitanja o funkcijama i opcijama?
Rado ćemo pomoći.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo