Laseravgassystem i Atmos-serien

Därför behöver du ett Atmos avgassystem för lasermaskinen.

Det här praktiska avgassystemet säkerställer en säker och ren drift av lasersystemet. Det avlägsnar tillförlitligt damm och gaser från arbetsytan och filtrerar med sina aktiva kolfilter den lukt som genereras vid laserbearbetning. Avgassystemet Atmos bidrar till bästa möjliga graverings- och skärkvalitet.

Med Atmos sätter Trotec standarder för användarvänlighet, effektivitet och låga underhållskostnader. Rätt avgassystem säkerställer längre livslängd och skyddar laserns linser.

Detta är möjligt på grund av att lasermaskinen och avgassystemet är perfekt anpassade till varandra.

Interaktionen mellan material, lasermaskin, gravering och avgassystem är optimal. Produktiv från första stund. Den optimala koordineringen förlänger maskinens livslängd och avlägsnar dammet på ett säkert sätt – fritt från skadliga ämnen. Operatören kan arbeta säkert och behöver lägga ytterst lite tid på rengöring.

Detta eftersom driftskostnaderna för Trotecs avgassystem är låga.

Tack vare de borstlösa turbinerna försvinner kostnaderna för reparationer och byten. De mycket motståndskraftiga filtren bidrar till längsta möjliga livslängd. En extra bonus är att avgassystemet bara är i drift medan lasern faktiskt används. Detta innebär att avgassystemet används sparsamt och att livslängden ökar.

Och livslängden på Trotecs avgassystem är imponerande.

Hållbarhet och medveten användning av resurser Du sparar energi med recirkuleringsinställningen. Luften stannar kvar i rummet och ingen uppvärmningsluft förloras. De hållbara filtren, som tillverkas i Tyskland, behöver sällan bytas ut och är helt brännbara. Detta innebär mindre svinn. Om de måste bytas ut kan de slängas i restavfallet och behöver inte sorteras som specialavfall.

För att individuella behov 
kräver individuell rådgivning.
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Kontinuerligt avgassystem.

Låt avgassystemets volym och negativa tryck regleras automatiskt. FlowControl-funktionen håller volymflödet konstant beroende på graden av filterkontaminering. Detta säkerställer perfekta laserresultat och mindre svinn.

1 100 %
funktion reglerad

Säkert utsug under laserdriften.

Starta och stoppa avgassystemet automatiskt med laserarbetet. När filtren är fulla utfärdas en varning och systemet kan inte köras igång. Detta innebär att maskinens interiör inte kontamineras och att ömtåliga delar som t.ex. linser och speglar hålls rena.

1 100 %
enhet med lasern ren

En översikt över allt.

Alla driftdata visas med färgkoder direkt på statusdisplayen. På så sätt kan du när som helst se information om maskinens status, filtrens och det aktiva kolets skick samt eventuella fel.

1 15
gränssnitt statusar i en överblick

Vi förlitar oss på hållbara material.

Atmos Pure har en modulär design som gör det möjligt att använda hållbara material som MDF. Istället för ett hölje av stålplåt, som är vanligt hos andra leverantörer, består maskinens hölje av två MDF-moduler.

5 kg 9 kg
mindre stålplåt   CO2-minskning per enhet

Allting filtreras.

Filtrera en stor mängd av olika sorters damm från de allra populäraste laserapplikationerna med Comfort F9-boxfilter. Dina operatörer kan arbeta tryggt eftersom eventuella föroreningar separeras på ett tillförlitligt sätt. Genom den långa livslängden på de högkvalitativa filtren som tillverkas i Tyskland, kan driftskostnaderna hållas till ett minimum.

1

applikationsmöjligheter

filter

Fler funktioner hos våra avgassystem


Spara energi.

Avgassystemet körs bara när laserbearbetningen kräver det.

Enkelt utbytbara filter.

Genom den innovativa designen kan du med bara några enkla steg byta ut hela filtret i avgassystemet.
/sv/lasermaskiner/lasertillbehoer/inpack-tekniken

Filternivåmätning i realtid

Säkerställer att filtret kan bytas ut i tid för en säker drift.

Stort utsug av damm.

Om så önskas, kan för-separatorer installeras för att filtrera stora mängder damm.

Säker avledning av processluft

Alla fristående maskiner i Atmos-serien kan kopplas till ett externt avgassystem.

Optimerad ljudnivå.

Säkerställer ytterligare minskning av bullerljud och gör Atmos-avgassystemen ännu mer tystgående.

Ordentlig filtrering.

Välj mellan F9 komfortbox, HEPA-filter och påsfilter – rätt filter för varje användning.

Sofistikerad teknik

Tillförlitlig drift, lång livslängd och låga underhållskostnader tack vare pålitlig österrikisk maskinteknik.

Mer plats i verkstaden

Ett optimalt förhållande mellan maskinens storlek och arbetsytan innebär mer flexibilitet och att mindre utrymme behövs.

Säker CE-märkning

Våra maskiner uppfyller alla officiella krav och kan därför driftsättas säkert.

En översikt över Atmos laseravgassystem.

  Atmos Nano Atmos Cube Atmos Pure 300 Atmos Pure 600 Atmos PowerJet
Design Extremt kompakt Stödram Frikopplad Frikopplad Hög volym
Volymflöde 200 m³/h 200 m³/h 300 m³/h 600 m³/h 2500 m³/h
Filteryta 3,6 m² 6,8 m² 12 m² 14,2 m² 40 m²
Aktiverad kolmängd 2,2 kg 9 kg 16 kg 24 kg 76 kg

Nedladdningscenter

Eftersom individuella behov kräver individuell rådgivning.
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Vanliga frågor om vårt avgassystem

Varför ska man använda avgassystem?

+

Var kan jag skaffa nya filter till laseravgassystemet?

+

Vill du få mer information om Atmos avgassystem?
Kontakta oss.

Kontakta oss

Speedy-serien
Den optimala lasergraveraren och -skäraren för personalisering.

Upptäck våra lasergraverare och laserskärare

Har du frågor om funktioner och alternativ?
Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo