Izduvni sistemi kod laserske obrade serije Atmos

Zašto vam treba izduvni sistem kod laserske obrade Atmos za vašu lasersku mašinu.

Ovaj praktični izduvni sistem obezbeđuje bezbedno i čisto upravljanje laserskim sistemom. Na pouzdan način uklanja prašinu i gasove iz radnog prostora, te filtrira sve neugodne mirise koji nastaju tokom laserske obrade zahvaljujući filteru sa aktivnim ugljem. Izduvni sistem Atmos pomaže u postizanju najboljeg mogućeg kvaliteta graviranja i sečenja.

Zahvaljujući Atmosu kompanija Trotec postavlja nove standarde u pogledu praktičnosti za korisnike, efikasnosti i niskih troškova održavanja. Pravi izduvni sistem obezbeđuje duži radni vek i štiti sočiva lasera.

Jer su laserska mašina i izduvni sistem savršen par.

Interakcija između materijala, laserske mašine, sistema za graviranje i izduvnog sistema je optimalna. Produktivnost od prvog časa. Optimalna koordinacija pruža dugotrajan radni vek mašine, a prašina se uklanja na bezbedan način, bez štetnih materija. Rukovalac može da radi bezbedno, a vreme potrebno za čišćenje je minimalno.

Jer su troškovi korišćenja izduvnih sistema kompanije Trotec niski.

Zahvaljujući turbinama bez četkica, nema troškova njihove popravke ili zamene. Korišćenje visokootpornih filtera omogućava najduži mogući radni vek. Dodatna prednost: Izduvni sistem radi samo kada se laser koristi. To znači da se izduvni sistem koristi pažljivo, te je radni vek duži.

Jer je radni vek izduvnih sistema kompanije Trotec impresivan.

Trajnost i osvešćeno korišćenje resursa: Zahvaljujući režimu recirkulacije štedite energiju: Vazduh iz okoline ostaje u prostoriji i ne gubi se vazduh za grejanje. Trajne filtere, koji se proizvode u Nemačkoj, retko treba menjati i potpuno su spaljivi. To znači da se proizvodi manje otpada i da se, u slučaju da ih treba zameniti, mogu odlagati u komunalni otpad i nema potrebe za odlaganjem posebnog otpada.

Jer individualni zahtevi 
zahtevaju individualne savete.
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas

Kontinuiran izduvni sistem.

Pustite da se zapremina i negativni tlak vašeg izduvnog sistema reguliše automatski. Funkcija FlowControl održava konstantan zapreminski protok u zavisnosti od stepena zaprljanosti filtera. Time se obezbeđuju savršeni rezultati obrade laserom i malo otpada.

1 100%
funcija regulisano

Bezbedna ekstrakcija tokom rada lasera.

Automatski pokrećite i zaustavljajte izduvni sistem tokom laserskog posla. Kada se filteri napune, javlja se upozorenje i sistem ne može da se pokrene. To znači da ne dolazi do zagađivanja unutrašnjosti, a osetljive komponente poput sočiva i ogledala ostaju čiste.

1 100%
jedinica sa laserom čisto

Potpuna preglednost.

Svi radni podaci su prikazani kodovima u boji direktno na prikazu statusa. Ovo vam omogućava da u bilo kom trenutku vidite informacije o statusu mašine, stanju filtera i aktivnog uglja i greškama.

1 15
interfejs pregled 15 statusa

Oslanjamo se na održive materijale.

Modularni dizajn izduvnog sistema Atmos Pure omogućava upotrebu održivih materijala kao što je MDF. Umesto kućišta od limene ploče, kao što je uobičajeno kod drugih dobavljača, u kućištu mašine su 2 MDF modula.

5 kg 9 kg
manje limene ploče   Smanjenje CO2 od 9 kg po jedinici

Sve se filtrira.

Filtrirajte širok spektar prašine iz najpopularnijih primena lasera zahvaljujući kutijastom filteru Comfort F9. Rukovaoci mogu da bezbedno rade jer se zagađivači pouzdano odvajaju. Zahvaljujući dugotrajnom radnom veku visokokvalitetnog filtera, koji se proizvodi u Nemačkoj, operativni troškovi su minimalni.

1

mogućnosti primene

filter

Više funkcija naših izduvnih sistema


Ušteda energije.

Izduvni sistem radi samo kada ga proces laserske obrade treba.

Filteri se lako menjaju.

U samo nekoliko pokreta možete da zamenite celi filter na izduvnom sistemu zahvaljujući inovativnom dizajnu.
/sr/laserske-masine/laserski-pribor/inpack-technology

Indikator nivoa filtera u stvarnom vremenu

Blagovremena zamena filtera za bezbedan rad.

Ekstrakcija velikih količina prašine.

Opciono se mogu ugraditi predseparatori za filtriranje velikih količina prašine.

Bezbedno preusmeravanje vazduha za procese

Sve samostalne mašine iz serije Atmos mogu se standardno povezati na spoljašnji izduvni sistem.

Optimizovani nivo buke.

Obezbeđuje dodatno smanjenje radne buke i čini izduvne sisteme Atmos još tišim.

Pravilna filtracija.

Izbor između kutijastog filtera F9, HEPA filtera i vrećastog filtera - odgovarajući filter za svaku aplikaciju.

Sofisticirana tehnologija

Pouzdan rad, najduži radni vek i najniži troškovi održavanja zahvaljujući pouzdanom austrijskom mašinstvu.

Više mesta u radionici

Optimalan odnos između veličine mašine i radne površine donosi veću fleksibilnost i manje potrebnog prostora.

Bezbedno prema CE

Naše mašine ispunjavaju sve zvanične zahteve i stoga se mogu bezbedno pustiti u rad.

Pregled izduvnih sistema kod laserske obrade Atmos.

  Atmos Nano Atmos Cube Atmos Pure 300 Atmos Pure 600 Atmos PowerJet
Dizajn Izuzetno kompaktan Potporni okvir Samostojeći Samostojeći Visoki volumen
Zapreminski protok 200 m³/h 200 m³/h 300 m³/h 600 m³/h 2500 m³/h
Površina filtriranja 3,6 m² 6,8 m² 12 m² 14,2 m² 40 m²
Količina aktivnog uglja 2,2 kg 9 kg 16 kg 24 kg 76 kg

Oblast za preuzimanje

Jer individualne potrebe zahtevaju individualni savet.
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas

Najčešća pitanja o našim izduvnim sistemima

Zašto koristiti izduvne sisteme?

+

Gde mogu da nabavim zamenske filtere za izduvne sisteme kod laserske obrade?

+

Želite da saznate više informacija o izduvnim sistemima Atmos?
Kontaktirajte nas.

Kontaktirajte nas

Serija Speedy
Idealan laserski graver i sekač za personalizaciju.

Otkrijte laserske gravere i sekače

Pitanja o funkcijama i opcijama?
Rado ćemo pomoći.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo