Grawerowanie laserowe z laserem galvo ProMarker

Znakowanie lub grawerowanie metali i tworzyw sztucznych – z oprogramowaniem laserowym DirectMark jest tak łatwe, jak drukowanie

Znakowanie laserowe kolorowego zdjęcia na poliwęglanie

Grawerowanie laserowe z oprogramowaniem laserowym DirectMark

laserem do znakowania ProMarker, możesz znakować szeroki wachlarz rodzajów metali oraz tworzyw sztucznych. Dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu laserowemu DirectMark, laser pracuje tak łatwo jak drukarka. Możesz poddać obróbce laserowej swój projekt bezpośrednio ze wszystkich graficznych programów i programów systemu Windows. Poniższy samouczek pokaże różnorodne wskazówki oraz wyjaśnienia proceduralne na temat różnych aspektów grawerowania i znakowania laserowego. Oczywiście dostarczymy także odpowiadające tej wiedzy pliki graficzne.


Samouczek „Grawerowanie laserowe metalu”

W tym samouczku pokażemy ci, jak wygrawerować laserowo metalową zapalniczkę wykorzystując do tego laser do znakowania ProMarker. W tym przykładzie użyliśmy programu graficznego CorelDraw do stworzenia naszego projektu. Wybierz oprogramowanie DirectMark jako drukarkę w komendzie drukowania i ustaw właściwości drukowania. W samouczku pokażemy ci, jak stworzyć parametry nowego materiału w DirectMark, a następnie jak z nich skorzystać. Dodatkowo znajdziesz w nim objaśnienie procesu przetwarzania materiałów przez oprogramowanie laserowe.


Samouczek „Tryb zdjęcia i logo”

laserem fiber ProMarker, możesz także znakować grafiki i obrazy. Istnieją różne metody znakowania takich grafik przy użyciu lasera. Z samouczka, dowiesz się o metodach trybu zdjęcia oraz logo oraz o różnicach między nimi. W tym zadaniu oznakujesz poliwęglanową kartę z tym samym logo (patrz załącznik) i w zależności od wybranego trybu, osiągniesz inny rezultat. Na końcu samouczka wyjaśnimy, jak oprogramowanie laserowe przetwarza grafikę w każdym trybie.


Samouczek „Znakowanie kolorowych obrazów”

W ramach rozszerzenia wiedzy z samouczka „Tryb zdjęcia i logo”, z tego samouczka dowiesz się, jak przetworzyć kolorowy obrazek (jpg) bezpośrednio z oprogramowania laserowego DirectMark. W tym przypadku zdjęcie zostało oznakowane na poliwęglanowej karcie. Nauczysz się, jak edytować zdjęcie (z odpowiednią rozdzielczością) i następnie dostosować parametry lasera. Po wszystkim będziesz gotowy, aby znakować dowolne zdjęcie przy użyciu lasera.


Samouczek „Procesy znakowania na stali”

Z laserem fiber masz kilka opcji do wyboru, jeśli chcesz znakować metale. W zależności od wymagań i aplikacji, możesz grawerować (funkcja strip), wyżarzać (funkcja dark annealing) lub polerować (funkcja white polish) stal. Wszystkie te metody aplikacji mogą być przeprowadzone za pomocą lasera ProMarker. W tym samouczku pokażemy ci trzy różne procesy znakowania stali oraz możliwości dostosowania parametrów lasera do każdego z nich. Wyjaśnimy także, co dzieje się z materiałem podczas tych procesów.


Samouczek „Funkcja print merge w CorelDraw”

Chcesz tworzyć tabliczki identyfikacyjne ze zmiennymi numerami seryjnymi lub plakietki imienne z różnymi imionami? Wszystko to możesz zrobić z systemem ProMarker. Możesz stworzyć numery seryjne lub bezpośrednio zaimportować różne dane do lasera SpeedMarker, używając dostarczonego oprogramowania DirectMark. Funkcja „print merge” w CorelDraw może pomóc przygotować pliki z numerami seryjnymi dla systemu ProMarker. W tym samouczku pokażemy ci, jak aktywować funkcję „print merge”, zaimportować odpowiednie ustawienia danych i wysłać gotowy plik do lasera. Dodatkowo wyjaśnimy, jak możesz określać właściwe parametry i znakować laserowo indywidualne plakietki z imionami w DirectMark.

Otrzymuj indywidualne wsparcie od naszych ekspertów ds. obróbki laserowej.

Skontaktuj się z nami

Dumny uczestnik troGROUP Logo