Svängbart galvohuvud

Svängbart galvohuvud

Detta svängmonterade galvohuvud kan svängas och är lämpligt för horisontella eller vertikala lasermärkningsapplikationer. Modulen styrs av SpeedMarker-märkningsprogrammet och möjliggör en variabel positionering av märkningsenheten från 0 – 90°. Detta gör att snedställda arbetsstycken kan märkas lika lätt som komplexa komponenter, på flera sidor i ett arbetssteg.

SpeedMarker-serien
Industriell märkning av enskilda komponenter liksom stora partier.

Upptäck våra lasermärkmaskiner

Har du frågor om funktioner och alternativ?
Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo