--------------------------

Okretna galvo glava

Swivel mounted galvo head: vertical marking

Ova glava koja je montirana na okretnom postolju se može okretati i izuzetno je pogodna za horizontalno ili vertikalno lasersko obeležavanje. Modul se kontroliše pomoću SpeedMarker softvera za beleženje i omogućava promenljivo postavljanje jedinice za beleženje od 0 do 90°. To omogućava jednostavno beleženje kosih delova kao i složenih delova koji se mogu beležiti sa više strana u jednom koraku.

Serija SpeedMarker
Obeležavanje u industriji za pojedinačne komponente, kao i velike serije.

Otkrijte mašine za lasersko obeležavanje

Pitanja o funkcijama i opcijama?
Rado ćemo pomoći.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo