Fokuslinser för Trotecs lasermaskiner.

Rätt lins för perfekt resultat.

Optimala resultat vid lasergravering eller laserskärning uppnås genom att använda olika linser. Det fungerar på samma sätt som för en kamera som använder olika linser för närbilder och vidvinkelfoton. De olika linserna skiljer sig åt med respektive brännvidd. Brännviddsavståndet anges i tum. Detta är avståndet från linsen till fokus. Fokus är i sin tur den minsta stråldiametern (före och bakom fokuset expanderar strålen igen). En liten stråldiameter betyder en hög energitäthet (= intensitet), dvs. en "aggressiv" stråle. En brännvidd på 2 tum betyder till exempel att maximal intensitet uppnås när arbetsstyckets yta som ska skäras eller graveras är placerat 2 tum (= 5,08 cm) under linsen.

Hur du väljer rätt fokuslins.

Beslutet om vilken lins som ska användas beror på ett antal faktorer: lasereffekt, typ av material, grafikens detaljeringsgrad och upplösning (dpi), materialets tjocklek. Följande tumregel gäller: Ju större grad av detalj hos grafiken desto kortare är avståndet vid lasergraveringen. Ju tjockare materialet är vid laserskärningen, desto större brännvidd.

Följande linser är tillgängliga för Trotec Speedy lasersystem:

(⚪ = valfri, ⚫ = standard)

Lins 100 100 fiber 100 flexx 300 300 fiber 300 flexx 360 360 fiber 360 flexx 400 400 flexx 500 1500 3000 R400 R500 Q400 Q500
1,5 tum CO2
2,0 tum CO2
2,0 tum CO2
clearinglins
2,5 tum CO2
2,5 tum CO2
clearinglins
2,85 tum flexx
3,2 tum fiber
3,75 tum CO2
4,0 tum CO2
5.0 tum CO2
5,0 tum fiber
7,5 tum CO2
Fältdjupet (fokaltolerans) anger i sin tur området där laserstrålen är optimalt fokuserad. Ju längre brännvidd, ju längre djup har fältet. Detta innebär att fältdjupet för en 5-tums lins kommer att vara ungefär dubbelt så långt som för en 2,5-tums lins. Av denna anledning kommer skärkanten av tjockare material att bli rakare när en 5-tums lins används än när en 2,5-tums lins används. Samtidigt blir laserstråldiametern större ju längre brännvidden är (för en 5,0-tums lins ungefär dubbelt så stor som för en 2,5-tums lins). Som ett resultat kommer laserns energi (wattal) att fördelas på en större yta. Följaktligen kommer mindre effekt (här i form av värme) per yta att appliceras. Användningen av en lins med större brännvidd kan därför vara fördelaktig för material som reagerar känsligt mot värme (t.ex. laminat). En större brännviddsdiameter betyder en större linjebredd. Fyllningslinjer kan därför skäras med lasern på ett större avstånd och därmed snabbare. Följande tabell ger en generell översikt över de olika användningsområdena. Du bör dock anpassa denna information till din specifika tillämpning.
1,5 tum CO2 Grafik med fina detaljer, (upplösning > 500 dpi), gummistämplar med filigrana bokstäver
 
Låg lasereffekt, tunna materials(t.ex. papper), akryl < 6 mm, trä av medium hårdhet < 8 mm.
2,0 tum CO2 Grafik med medelfin detalj och upplösning (upplösning 500 dpi; med reducerad definition upp till en upplösning av 100 dpi), standardgravering
 
Medelhög lasereffekt, akryl < 8 mm, trä av medium hårdhet < 12 mm.
2,0 tum CO2 clearinglins Används huvudsakligen för skärning Se 2,0 tum lins.
Ökar avståndet mellan laserhuvudet och materialet. Detta är särskilt användbart om ökat avstånd krävs på grund av materialet och grafiken
2,5 tums CO2 grafik med låg detalj, låg upplösning (< 500 dpi). Gravering på värmekänsliga material (t.ex. laminat) om stora områden måste tas bort helt och hållet. Hög lasereffekt, akryl <12 mm, trä med medium hårdhet <15 mm
Bättre kvalitet på kanterna under laserskärning än för lägre brännviddsavstånd
2,5 tum CO2 clearinglins Används huvudsakligen för skärning Se 2,5 tum lins.
Ökar avståndet mellan laserhuvudet och materialet. Är särskilt användbart om det ökade avståndet krävs på grund av materialet och grafiken.
2,85 tum flexx

Standardlins för Speedy 300 flexx. Är transmissiv för både CO2 laser och fiberlaser. Båda laserkällorna kan användas utan att byta lins.

Andra egenskaper som 2,5 tum CO2 lins eller 3,2 tum fiberlins

Andra egenskaper som 2,5 tum CO2 lins eller 3,2 tum fiberlins
3,2 tum fiber Standardlins för fiberlaser med extremt liten fokusdiameter. Grafik med fina detaljer, ( > 500 dpi upplösning)
 
 
3,75 tum CO2 Lins for SP500 roterande graveringsenhet. Tillstånd gravering av runda föremål med diametrar på mindre än 50 mm
 
 
4,0 tum CO2 Gravering genom bränning i trä, lasergravering av grafik med låg detalj med höga laserkrafter
 
Skumgummi
5,0 tum CO2 Används inte för lasergravering Hög lasereffekt, akryl < 25 mm, trä av medium hårdhet < 20 mm
Bättre kvalitet på kanterna vid laserskärning än för lägre brännviddsavstånd
5,0 tum fiber Lins för fiberlasers om material som inte är helt jämna ska märkas. Större brännviddsavstånd resulterar i större tolerans vid fokusering.  
7,5 tum CO2 (för SP1500) Används inte för lasergravering
 
Hög lasereffekt, akryl < 40 mm,
Bättre kvalitet på kanterna under laserskärning än för lägre brännviddsavstånd
Lins Användningsområde gravering/märkning Användningsområde skärning

Speedy-serien
Optimal för att starta en verksamhet eller för att öka din produktionskapacitet.

Upptäck våra lasergraverare och laserskärare

För att individuella behov 
kräver individuell rådgivning.
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo