Multifunktionellt bordskoncept

Rätt arbetsbord för varje tillämpning.

Det multifunktionella bordskonceptet ger optimal konfiguration för alla graverings- och skärapplikationer. Beroende på tillämpning kan det idealiska bordet väljas, samt snabbt och enkelt bytas för högsta kvalitet och produktivitet.

Till exempel behöver folier eller papper ett vakuumbord med hög avgaseffekt för att uppnå optimala resultat. Vid skärning av akryl är emellertid så få kontaktpunkter som möjligt önskvärda för att undvika reflektioner. I det här fallet skulle ett akrylskärbord med nätstruktur eller akrylplåtskärbord vara lämpligt.

Aluminiumskärbord med nätstruktur

Det här skärbordet är den perfekta lösningen för alla vanliga skäruppgifter. Det är lämpligt för olika skärningsuppgifter med delar som är mindre än 100 mm, eftersom de kvarstår i en platt position efter skärningen. Bordet har fler stödpunkter jämfört med aluminiumskärbordet med spjälor.

Aluminiumplåtskärbord

Bordet passar perfekt för laserskärning av tjockare material (8 mm tjocklek) och delar som är större än 100 mm. Lameller kan placeras individuellt, följaktligen kan bordet anpassas till varje enskild applikation.

Akrylskärbord med nätstruktur

Det speciella akrylgallret förhindrar återreflektion. Det är därför idealiskt för skärning av akrylmaterial, laminat eller plastfilm med delar mindre än 100 mm, eftersom de förblir i en plan position efter skärningen.

Akrylplåtskärbord

Skärbordet med akryllaminat förhindrar reflektion vid skärning. Detta bord används speciellt för skärning av tjockare material (8 mm tjocklek) och för delar som är bredare än 100 mm. Antalet stödpunkter kan minskas genom att vissa lameller avlägsnas individuellt beroende på jobbet.

Vakuumbord

Vakuumbordet fixerar olika material på arbetsbordet med hjälp av ett lätt vakuum. Detta säkerställer korrekt fokusering över hela ytan och garanterar bättre graveringsresultat. Dessutom minskar det hanteringsansträngningen i samband med mekanisk montering.
Vakuumbordet är det rätta bordet för tunna och lätta material, såsom papper, folier och filmer, som vanligtvis inte ligger platt på ytan.

Ferromagnetiskt bord

Den ferromagnetiska konstruktionen gör det möjligt att montera tunna material som papper, filmer eller folier med magneter för att säkerställa en jämn och plan yta. En jämn yta är viktigt för att uppnå optimala resultat för lasergravering och märkningstillämpningar

Bordsskiva med bikakastruktur

Bordsskivan med bikakastruktur är speciellt lämplig för applikationer som kräver minimal reflektion och optimal materialhalt, till exempel skärning av membranomkopplare. Bordsskivan med bikakastruktur rekommenderas vid användning av ett vakuumbord.

Vilka arbetsbord är tillgängliga för respektive maskin?

Arbetsbord Speedy 50 Speedy 100 Speedy 
300
Speedy
360
Speedy
400
R400 R400 Q400 Q500
Ferromagnetiskt bord
Skärbord i aluminium (rutnät)
Skärbord i akryl (rutnät) ⚫* ⚫*
Skärbord i aluminium (spjälor)
Skärbord i akryl (spjälor)
Vakuumbord
Bordsskiva med bikakestruktur
Skärbord med bikakestruktur

*tillgänglig som bordsskiva

Speedy-serien
Den optimala lasergraveraren och -skäraren för personalisering.

Upptäck våra lasergraverare och laserskärare

Har du frågor om funktioner och alternativ?
Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo