Kort driftsättningstid med Fokussökaren.

För att hitta perfekt fokus.

Den standardintegrerade Fokussökaren hjälper till att bestämma laserstrålens fokus, även om komponentens höjd inte är känd. Genom att gradvis justera avståndet mellan det område som ska märkas och laserhuvudet, kan perfekt fokus bestämmas - exakt där de två laserstrålarna från fokussökaren och pilotlasern möts.

SpeedMarker-serien
Industriell märkning av enskilda komponenter liksom stora partier.

Upptäck våra lasermärkmaskiner

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Stolt medlem av troGROUP Logo