--------------------------

Kraće vreme potrebno za puštanje u rad zahvaljujući Detektoru fokusa.

Za utvrđivanje savršenog fokusa.

Standardni integrisani Detektor fokusa pomaže u pronalaženju fokusa za laserski snop, čak i ako visina komponente nije poznata. Postepenim prilagođavanjem udaljenosti između površine za obeležavanje i radnoj glavi lasera utvrđuje se savršeni fokus - u trenutku kada se sretnu dva laserska snopa detektora fokusa i pilotski laser.

Serija SpeedMarker
Obeležavanje u industriji za pojedinačne komponente, kao i velike serije.

Otkrijte mašine za lasersko obeležavanje

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Ponosni član troGROUP Logo