Vad är livslängden på en Trotec lasermaskin?

Din Trotec laser är genom sitt högkvalitativa utförande konstruerad för en lång livslängd. Det förväntas som regel att du ska kunna använda systemet i 10 år. För att säkerställa den längsta möjliga livslängden för din lasermaskin, kan vi erbjuda dig utbildning i optimal hantering av din lasermaskin samt systemunderhåll genom vår tekniska support. I nästa stycke hittar du också ett antal tips om vad du kan göra för att garantera din lasermaskins längsta möjliga livslängd.

Detta gör att du kan optimera livslängden på din Trotec-lasermaskin

Ideal temperature for a laser: 20-25 degrees Celsius

Välj den idealiska platsen för din laser

Arbetsmiljön är särskilt viktig för systemet. En temperatur på ca 20-25 grader Celsius vid normal fuktighet (40-70 % relativ fuktighet) är idealisk för systemet. Värme, kyla, höga temperaturskillnader under drift samt direkt solljus påverkar funktionen negativt och i slutändan även livslängden. Ju högre lasereffekt, desto högre är laserns spillvärme. Det är därför viktigt att upprätthålla de angivna temperaturerna och se till att det finns tillräcklig ventilation - avståndet mellan lasersystemet och väggen är viktigt för att förse laserkällan med tillräcklig cirkulerande luft. Under kalla årstider är det väldigt viktigt att inte använda lasern vid en rumstemperatur under 15 grader Celsius. Det bör också noteras att lasern behöver lite tid för att uppnå rumstemperatur, dvs innan du återupptar full drift, vänta i viloläge tills laserkällan har uppnått driftstemperaturen.

Ytterligare information om de perfekta omgivningsförhållandena för laser finns här:

Den perfekta miljön för din laser

cleaning-the-work-space

Regelbunden rengöring av lasern

Regelbunden rengöring av lasern rekommenderas starkt för smidig drift. Avlagringar kan nämligen leda till flambildning och materialrester i lasern kan blockera luftkanaler. Följande komponenter bör kontrolleras för deponeringar och materialrester:

  • Optiska komponenter: Linser och speglar
  • Munstycke
  • Arbetsområde och bearbetningsyta

Detaljer om rengöring av din laser finns i bruksanvisningen eller i den här artikeln

Rengöring och dammutsug för Trotec lasermaskiner

Använd endast material som är lämpliga för lasern

Alla material är inte lämpliga att bearbetas med en lasermaskin. Vissa material kan skada delar av lasern eller även påverka användarens hälsa. Vi har sammanställt en lista över olämpliga material i den här artikeln.

Olämpliga material för laserarbeten

Använd ett avgassystem

Tack vare InPack-tekniken är Trotecs lasermaskiner konstruerade för att skydda motorer och elektroniska komponenter mot damm och rök. Beroende på vilket material som används, kan dock rök och damm produceras under laserbehandling. Båda bör extraheras från laserns arbetsområde för att undvika kontaminering av maskinen. För detta rekommenderar vi Atmos avgassystem för avlägsnande av rök och smuts. De meddelar dig med en signal eller en varning på displayen när filterinsatserna måste bytas ut. Här hittar du mer information om våra avgassystem.

Dessutom erbjuder Trotec munstycken för Air Assist-cirkulation, som matas från kompressorn eller den externa tryckluften till arbetsytan. Munstyckena är en del av luftspolningskonceptet, vilket skyddar linserna och speglarna mot förorening. Vi ger dig gärna råd om avgassystem, tryckluftsmunstycken och paketerbjudanden innan du köper.

acrylic slat cutting table for laser cutting acrylic

Undvik flambildning

Vissa material (t.ex. akryl) tenderar att antändas vid laserskärning. Här rekommenderar vi att sug-, Air Assist- och laserparametrarna anpassas, för att förhindra flambildning under behandlingen. Användning av speciella arbetsbord (akrylskärnät eller akrylplattor) bidrar också till att förhindra att flammor bildas. Var noga med att byta ut smutsiga akrylarbetsbord i tid.

På samma sätt kan behandling av rester som faller in i bordet antändas, så en regelbunden rengöring av bearbetningsutrymmet är viktig.

Regelbundet underhåll

Trotec erbjuder en mängd olika serviceavtal eller underhållsalternativ för att optimera din lasers livslängd. Våra certifierade servicetekniker kan kontrollera ditt system, ställa in det och ge dig tips om hantering. Vid behov ersätter vi underhålls- och slitagedelar, som linsen. 

Vilka laserkomponenter är utsatta för slitage?

Optiska komponenter

Optiska komponenter som linser eller speglar utsätts för normalt slitage, vilket till stor del beror på användningen. Det innebär att hur länge du arbetar med lasern per dag, vilka laserutgångar du använder och vilket material som behandlas, har en direkt påverkan av slitaget på de optiska komponenterna. För applikationer med tung dammframställning eller flambildning är dessutom korrekt användning av Air Assist en signifikant påverkande faktor. Smutsiga och felaktigt rengjorda laserlinser blir alltmer ogenomträngliga över tid. Detta kan leda till ökad värmeförlust och så småningom - om den inte byts ut i förväg - förstöring av linsen. Regelbunden inspektion och rengöring av de optiska komponenterna förhindrar förtida fel.

Laserkälla

Som lasersystemets hjärta, är laserkällan ansvarig för att generera laserstrålen. Trotec använder sig främst av CO2-laserkällor med keramikinteriör (Ceramicore®), som kännetecknas av en särskilt lång livslängd för gasfyllningen. Laserkällans livslängd beror på flera faktorer. De viktigaste är omgivningsförhållandena och driftsläget. T.ex. ger korta laserarbeten med hög prestanda laserkällan mer påfrestning än kontinuerligt arbete med medium prestanda.

Ytterligare information och tips om livslängden för din laserkälla finns i den här artikeln:

Hur du uppnår max livsläng på ditt CO2 laserrör

ambient conditions for laser

Omgivningsförhållanden

Vad som gäller för lasersystemet, som beskrivits ovan, gäller även för laserkällan. Användningstemperaturer som är för höga eller för låga kan förkorta livslängden avsevärt (se ovan)

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo