--------------------------

Vad är skillnaden mellan kinesiska lasrar och västerländska lasrar?

Är en kinesisk laser ett bra budgetalternativ? Kinesiska lasrar skiljer sig åt från lasersystem från västerländska tillverkare i fråga om resultat, hållbarhet, användarvänlighet och säkerhet.

En jämförelse mellan ”Kinalasrar” och laserplotters från västerländska tillverkare.

Om du vill jämföra alla lasersystem tillverkade i Asien och i Väst har du många att gå igenom. Det finns stora skillnader i pris och prestanda. Produkterna sträcker sig från laserplotters, som används för grundläggande arbeten som laserskärning och lasergravering, till tekniskt sofistikerad tillverkningsutrustning som fokuserar på att öka användarens produktivitet. Den avsedda användningen och det önskade resultatet är avgörande när man ska välja utrustning. De tekniska förhållandena är en viktig faktor.

Kvaliteten på graveringen och skärningen.

De främsta faktorerna till att man får ett bra resultat när man graverar eller skär är:

  • laserrör
  • motorer
  • linser
  • interaktionen mellan lasermaskinen och utsugssystemet

1. Laserrör/laserkälla

Likströmsglasrör, vilka är vanliga i så kallade ”Kinalasrar”, och RF-laserrör av metall eller keramik, vilka är vanliga i maskiner tillverkade i Väst, har följande skillnader:

Likströmsglaskälla: DC = Likström (Direct Current)

Laserkällans resonator, d.v.s. punkten där laserstrålningen genereras, är gjord av glas.

Hastighet :  Med ett likströmsrör kan man komma upp i 1 m/s och 1 g.

Kvalitet : Glasrör pulserar långsammare. Resultatet: Vid höga hastigheter kan man inte uppnå knivskarpa graveringar och små teckensnitt, som 3 punkter, är inte läsbara. Teckensnitten måste vara minst 6–10 punkter för att vara läsbara.

RF-laserkälla: RF = Radiofrekvens

Laserkällans resonator, d.v.s. punkten där laserstrålningen genereras, är gjord av metall eller keramiska material.

Hastighet: Med ett RF-rör kan man uppnå hastigheter på 2,5 till 4,3 m/s och 5 g.

Kvalitet: Små teckensnitt är fortfarande läsbara om de graveras med ett RF-laserrör. Att öka graveringshastigheten påverkar inte resultatet.

2. Motorer

Att gravera snabbt kräver servomotorer och stålförstärkta remmar så att remmarna inte töjs ut. Detta är standard hos västerländska tillverkare. En typisk ”Kinalaser” använder stegmotorer och plastremmar.

3. Linser

Ett RF-laserrör kan gravera med samma kvalitet över hela arbetsytan. Detta uppnås med hjälp av högkvalitetslinser och genom den låga avvikelsen. Om man använder en likströmskälla innebär det att laserstrålens diameter ökar desto längre strålen blir. Det finns en skillnad i prestanda på upp till 15 % på ett arbetsområde på 1300 x 900 mm. När man skär märks detta genom att skärsnittet blir bredare. När man graverar finns det ingen synlig skillnad.

Pålitlighet, underhåll och hållbarhet.

Förutom resultatet bör man också tänka på kostnaden och tiden som går åt till underhåll:

  • Plastremmarna på de asiatiska märkena måste smörjas regelbundet – ungefär en gång i månaden. Med stängda system som InPack-teknikenTM från Trotec slipper man underhåll och kan lägga mer tid på att arbeta istället.
  • Garantitiden på glasrör är normalt ett år. Med Trotecs lasermaskiner är garantitiden dubbelt så lång och gäller hela lasermaskinen istället för bara laserröret. Med skyddspaketet TroCare kan du förlänga garantin upp till 10 år.
  • Efter ungefär 1 000 timmar kommer glasröret att vara uttjänt och måste kastas. RF-laserrör kan normalt användas utan förändring i 5–6 år. Om resultaten försämras kan de fyllas på med koldioxid, vilket förlänger deras livslängd med upp till 10 år. Laserrör kan återanvändas, vilket minskar mängden avfall.

Användarvänlighet.

En maskin är bara lika bra som användaren. Lasersystem som utvecklats i Europa eller USA kan användas intuitivt. Hela laserns arbetsflöde has i åtanke när den utvecklas: Man börjar med att designa maskinen och går sedan vidare till automatiska fokuseringsmetoder, tabeller och linser för att uppnå bästa möjliga resultat, och slutligen utvecklar man programvaran med en databas med rekommenderade laserparametrar. Lasermaskiner som utvecklas i Asien fungerar, men de är inte optimerade för att man ska kunna arbeta effektivt med lasern. Dessutom är den engelska programvaran ofta felöversatt. Detta gör det svårare att använda maskinen.

trotec-lasers-ce-conform

Säkerhet.

 Ett glasrör som drivs med hög spänning. Maskiner tillverkade i Asien uppfyller ofta inte västerländska säkerhetsstandarder. Trotecs lasermaskiner är CE-märkta och uppfyller kraven i EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Dessutom använder sig Trotec enbart av de strängaste kvalitetsstandarderna, och dess tillverkning är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Slutsats: Är en ”Kinalaser” ett bra budgetalternativ?

Den låga startkostnaden för en ”Kinalaser” är definitivt frestande. Särskilt om det är en hobby, där priset ofta är en avgörande faktor. Skolor och universitet använder Kinalasrar eftersom de ger en stor arbetsyta och hög lasereffekt även med en begränsad budget. Men till vilket pris? Lasrar som används i offentliga utrymmen som universitet, skolor och Makerspaces måste vara garanterat säkra. På sådana platser arbetar privatpersoner med graveringsmaskiner, ofta med bara en kort introduktionsutbildning om lasrar.

Kostnaden för underhåll och slitdelar ingår inte i denna kalkyl. Om du tar med kostnaden för att byta ut laserröret och kostnaden för avbrottstiden innebär det att kostnaden för den kinesiska lasern skjuter i höjden.

Optimal interaktion mellan lasermaskinen och utsugssystemet bidrar också till graveringens kvalitet. Utsugssystemet Trotec Atmos kommunicerar ständigt med lasermaskinen. Till exempel kan utsugssystemet aktiveras samtidigt som lasern börjar arbeta och fortsätter att köras samtidigt. Damm och gas sugs ut så att det lasrade materialet inte ska bli smutsigt, och för att uppnå bästa möjliga resultat med graveringen. 

Om du vill att lasern ska hjälpa dig gå med vinst och öka din produktivitet, rekommenderar vi att du använder en västerländsk produkt. Även om startkostnaden verkar hög kan den enkelt finansieras genom leasing.

Individuella behov kräver individuell support!
Vi ger dig kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo