Oprogramowanie UniDrive

konwertuje formaty pdf i dxf na pliki do obróbki laserowej

Dostępny dla:

Seria Speedy          
  
Seria SP                          


Przekształcanie plików pdf i dxf

Oprogramowanie UniDrive przekształca pliki o różnych formatach do formatu „Trotec Spool File“, aby użytkownik mógł je wykorzystać w oprogramowaniu Trotec JobControl do zadań grawerowania i cięcia. Istnieją dwa rożne tryby pracy: w trybie automatycznym kontrolowane są specjalne katalogi. Zapisane w nich dane są konwertowane automatycznie. W trybie ręcznym użytkownik wybiera jeden lub więcej plików oraz definiuje ustawienia, po czym przekonwertowane pliki zostają zapisane w katalogu Trotec Spool.

Wspierane są następujące formaty danych:

Formaty Postscript plików prepress EPS i PS, format PDF oraz formaty nieskompresowane BMP, JPEG, format nieskompresowany TIFF oraz format dxf.