Job Control® Cut

Uzyskaj doskonały efekt cięcia w kilku łatwych krokach

JobControl® Cut to całkowicie zintegrowany edytor do przetwarzania i optymalizowania podstawowych geometrii cięcia w naszym oprogramowaniu laserowym Job Control® – bez potrzeby ponownego zmieniania oryginalnych geometrii w oprogramowaniu graficznym. W wersji JobControl® 11.0 opcja JobControl® Cut jest już włączona.

  • Opcja JobControl® Cut wymaga niewielkiego przeszkolenia i jest łatwa w użyciu.
  • Optymalny przepływ pracy oszczędza koszty i zwiększa jakość produktów końcowych.
  • W celu uzyskania perfekcyjnego efektu cięcia.

Jak kto działa?

W JobControl® Cut można stosować następujące funkcje edytowania:

Kontury mogą być przypisywane do kolorów procesowych, aby zdefiniować je jako wewnętrzne lub zewnętrzne linie cięcia albo wybrać jako grawerowanie wektorowe.

Dzięki automatycznemu łączeniu geometrii cięcia łączone są przylegające do siebie linie, aby utworzyć ciągły kontur cięcia. W ten sposób geometrie cięcia mogą być szybko i łatwo naprawiane. Możliwe do uniknięcia pozycje przekłuwania są eliminowane za naciśnięciem przycisku.

Dzięki funkcji „set start point” (ustaw punkt początkowy) można wybrać idealne punkty początkowe. W ten sposób unika się nieregularności w liniach cięcia.

Dzięki korekcji szczeliny cięcia korygowana jest precyzja dopasowania komponentów, a błędy wymiarowe spowodowane przez szczelinę cięcia lasera są kompensowane. Podłączenia „plug-in” są wyrównane i perfekcyjnie do siebie dopasowane.

Dzięki zdefiniowaniu segmentów wprowadzenia / wyprowadzenia laser rozpoczyna pracę poza rzeczywistymi geometriami cięcia. Proces przekłuwania nie wpływa negatywnie na jakość krawędzi produktu gotowego. Uzyskuje się jednakową jakość krawędzi na całej ścieżce wokół elementu obrabianego.

Funkcja sortowania umożliwia optymalizację sekwencji cięcia. Skraca to czas obróbki. Symulacja umożliwia sprawdzanie sekwencji cięcia przed jej wykonaniem przy użyciu maszyny.

Oryginalne dane nie zostaną nadpisane. JobControl® przechowuje edytowaną wersję osobno w kolejce zadań.


Oprogramowanie laserowe JobControl®

Innowacyjne oprogramowanie laserowe, które oferuje operatorowi maksymalny komfort podczas przygotowywania zadań laserowych. Jest to tak łatwe jak drukowanie...

Szczegółowe informacje