Focus Finder umożliwia prawidłowe ogniskowanie lasera

Skontaktuj się z nami

Focus Finder znacznie ułatwia ogniskowanie lasera. Za pomocą drugiego lasera pilotowego mogą Państwo dokładnie określić prawidłową odległość roboczą bez stosowania narzędzi. To z kolei zapewnia precyzyjne znakowanie laserowe i skraca czas przygotowania pracy.