--------------------------

Tandem Assist

Tandem Assist ger effektivt och felfritt stöd till operatören under dennes arbetsflöde. Med denna JobControl® laserprogramvarafunktion, kan arbetsområdet virtuellt delas upp i två zoner. Medan laserskäraren i zon A behandlar materialet, kan de färdiga delarna avlägsnas i zon B och arbetsområdet kan laddas om. Detta minimerar tomgångstider och ökar produktiviteten väsentligt.

Effektivt arbetsflöde

Operatören aktiverar Tandem Assist med några få klick i JobControl® laserprogramvaran. Efter att ha definierat zonerna A och B placerar operatören jobben i det virtuella arbetsområdet.

Startkommandot ges sedan direkt vid laserskäraren. Detta görs genom att trycka på Klar-knappen. Nu bearbetas arkmaterialet i zon A. Zon B bearbetas endast av laserskäraren när den har släppts genom att trycka på Klar-knappen i zon B.Den växlande frisättningen av zonen som för närvarande bearbetas frigör operatören och säkerställer en felfri operation. Efter att ha bearbetat en zon tillåter Tandem Assist inte att samma zon återarbetas. Detta säkerställer en kontinuerlig "pendling" mellan zonerna.

SP-serien
Helhetslösning för skärning av material i stora format.

Upptäck våra laserskärmaskiner

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Stolt medlem av troGROUP Logo