Optimerad materialtransport för ett tillförlitligt materialflöde

Bordssystem för rena skärkanter

Den dedikerade designen för SP4000 är speciellt avsedd för rullmaterial, och bordsdesignen är optimerad för textilskärning, vilket säkerställer en säker automatisk lastning och lossning av dina textilier. Skär- och transportbandet kombinerar hög luftgenomsläpplighet och robusthet samt ger utmärkt utvinning, vilket garanterar en ren klippkant utan rökrester.

SP laserskärarserie

Lossningsbord för högsta produktivitet

Lossningsbordet ökar SP4000:s redan höga produktivitet. Medan lasern arbetar på bearbetningsområdet, kan de färdiga textildelarna avlägsnas från lossningsbordet. Lasern är i drift hela tiden. Den intelligenta automatiska segmenteringen av bearbetningssektorn och lossningsområdet säkerställer ett jämnt och produktivt arbetsflöde.

Optimerad materialtransport för ett tillförlitligt materialflöde

SP4000-mataren skapar en mycket tillförlitlig materialtransportlösning i kombination med transportsystemet på skär- och lossningsbordet. Tack vare det perfekta samspelet mellan matnings och överföringsrörelser med automatisk kantkontroll, garanteras matning fri från veck, vågor eller snedvridningar, och därigenom ett utmärkt skärresultat och en pålitlig produktionssekvens.

SP-serien
Helhetslösning för skärning av material i stora format.

Upptäck laserskärmaskin för stora format

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Stolt medlem av troGROUP Logo