--------------------------

Roterande galvo-enhet för märkning av cylindriska objekt.

Märkning av runda objekt

Märkning av cylindriska och krökta föremål med laser kräver en roterande graveringsenhet. Genom att använda det är det möjligt att markera på det roterande objektet för att se till att din märkning utförs på ett idealiskt sätt.

Programvarustyrd lasermärkning

SpeedMark-laserprogramvaran som tillhandahålls av Trotec anpassar automatiskt grafik och texter till arbetsstyckets böjda yta. Dessutom kommer galvo-rotationsenheten att signalera den optimala rotationshastigheten för att säkerställa perfekt lasermärkning.

Typiska områden för applikation

  • Gravering och märkning av dricksglas, flaskor och burkar
  • Gravering av insidan av ringar
  • Vanligtvis för cylindriska och koniska föremål

SpeedMarker-serien
Industriell märkning av enskilda komponenter liksom stora partier.

Upptäck våra lasermärkmaskiner

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Stolt medlem av troGROUP Logo