Programvarustyrd x- och y-axel

Galvo-huvudet kan flyttas på programvarustyrda x- och y-axlar (i fråga om y- axeln flyttas y-bordet) för att kunna utnyttja hela bearbetningsytan på de stora arbetsstationerna. Dessa rörelsebanor kan styras via SpeedMark-programvaran (segmentering är också möjlig), varigenom hela bearbetningsområdet kan användas i ett steg. Med SpeedMarker 1300 är den programvarustyrda x-axeln redan tillgänglig i standardkonfigurationen. Med SpeedMarker 1300 xl och SpeedMarker 1600 är de programvarustyrda x- och y-axlarna redan tillgängliga i standardkonfigurationen.

Speedy-serien
Den optimala lasergraveraren och -skäraren för personalisering.

Upptäck våra lasergraverare och laserskärare

Har du frågor om funktioner och alternativ?
Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss
Stolt medlem av troGROUP Logo